Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Led - ledere - ledest

Når ledelse er i fokus i den norske debatten, handler det mest om lønninger og fallskjermer. Hvem som er gode eller dårlig ledere, vet vi lite om - vi vet bare hvem som får skyhøye lønninger. Og så vet vi at kvinner er nærmest fraværende i toppledersjiktet i Norge.

Imidlertid kan vi med temmelig stor sikkerhet si at vi har mange dårlige ledere i Norge. Og da mener jeg ikke ledere som ikke er flinke nok til å skape overskudd i bedriften sin. Jeg mener ledere som skaper angst, usikkerhet og frustrerende arbeidsmiljøer. Ledere som tror de kan styre en organisasjon ved å tegne bokser og piler ved skrivebordet sitt. Ledere som for eksempel annonserer nedbemanning på flere hundre ansatte første dagen på jobben. Eller som omstrukturerer og flytter folk rundt i organisasjonen i hytt og pine, og tror at et organisasjonskart er et bilde på den virkelige organisasjonen.

Slike ledere føler seg ikke hjemme når det snakkes om relasjoner og menneskelige behov. «Å snakke business» er for dem utelukkende harde fakta om tall og markeder. Flere resultater fra forskning de senere årene har imidlertid vist at relasjoner, det er business. Og de lederne som ikke skjønner det, det er gårsdagens ledere.

Denne utgaven av Magma fokuserer på ledelse. Ikke gjennom teoretiske artikler, men gjennom å presentere erfaringer og synspunkter fra en lang rekke toppledere i Norge som har skjønt hva ledelse handler om. Vi håper å reise en debatt om fremtidens ledere, og starte en prosess der det kanskje etter hvert kan vokse frem enighet om enkelte grunnleggende krav til god ledelse. I tiden fremover vil vi gjerne ha reaksjoner og kommentarer på synspunktene som presenteres under «Fokus på».

En av grunnene til at debatten om hva god ledelse er, lenge har vært død, kan være fraværet av god forskning på temaet. Nå er imidlertid to større forskningsprosjekter satt i gang ved de to største handelshøyskolene i Norge, og det ene blir presentert i dette nummeret. La oss håpe at disse prosjektene vil generere kunnskap som kan bidra til en bedre utvikling på dette feltet. La oss også håpe at begreper som relasjonsledelse, kommunikativ ledelse og kunnskapsledelse utvikler seg fra å være moteord til å bli konkrete redskaper for å skape resultater - både i menneskelige og monetære størrelser.

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS