Magma topp logo Til forsiden Econa

Administrerende direktør anita@econa.no

Ledelse kan være så mangt

Ledelse er alltid et spennende tema. De siste årene har det vært mye fokus på kunnskapsledelse spesielt i tilknytning til høyskoler/universiteter, sykehus og kulturinstitusjoner. Utfordringen er først og fremst å lede høyt utdannende fra mange forskjellige profesjoner. I den senere tid har det også satt fokus på ledelsesfilosofier i andre deler av verden, for eksempel i Kina.

I vinter terget rektor på BI, Tom Colbjørnsen, på seg blant annet Petter Stordalen ved å uttrykke at «Ledere må få lede» - lederen er alene om ansvaret, og bør dermed også være alene om å bestemme. Med andre ord: Ledere må slutte å være tjenerskap for sine ansatte, og begynne å lede.

Stordalen tordner tilbake at den type ledelse Colbjørnsen forfekter er «kondomledelse»; «at du trer dine egne oppfatninger ned over hue på folk og dreper alt som er av bestøvning i en organisasjon!»

Det er helt klart at ledelse av alle typer store og små organisasjoner kan være vanskelig, og forskjellige typer organisasjoner kan kreve forskjellige ledelsesfilosofier. Imidlertid er det noen prinsipper som alltid bør være gjeldende når en utøver ledelse. Disse kan for eksempel være:

1. Jeg oppfordrer og legger til rette for faglig utvikling og refleksjon

2. Jeg kommuniserer tydelig intensjoner og mål, og følger opp slik at medarbeiderne kan ta gode beslutninger i sin hverdag

3. Jeg bekrefter og oppmuntrer medarbeiderne

4. Jeg gir oppdatert oog relevant informasjon og sørger for at den er tilgjengelig

5. Jeg følger opp, er lojal mot beslutninger, verdier og retnigslinjer

6. Jeg er ærlig i min kommunikasjon og tar opp saker med den/de det gjelder

7. Jeg bidrar til å synliggjøre mine medarbeidere, og tar ansvar for å skape trivsel og utvikling

8, Jeg er meg bevisst mitt samfunnsansvar

9. Jeg delegerer oppgaver og myndighet, og har tillit til at mine kollegaer tar gode beslutninger

(Forfatter ukjent)

God ledelse!

Anita_Roarsen_signaturAnita_Roarsen_signatur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS