Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry May Ljøterud

Ledere er oftere innstilt på sending enn på mottak

Ferske ledere blir fort opptatt av å prestere, de blir fanget inn i budsjetter, mål, KPI-er og det de blir målt på. De glemmer fort at det er menneskene det handler om, sier Jan Ketil Arnulf, professor, psykolog og spesialist i både klinisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

Vi har spurt Arnulf om hvilke feil ferske ledere ofte gjør. Det korte svaret er at de bruker for lite tid på å bli kjent med medarbeiderne sine.

– Ferske ledere skal være klare på at ledelse handler om medarbeiderne, og ikke om dem selv. I moderne kunnskapsorganisasjoner er folk ansatt for sin proaktivitet og sin innsatsvilje, sier han og fortsetter:

– Det er utrolig få ledere som klarer å skjønne at suksessen deres egentlig er avhengig av hva andre folk klarer, orker og vil stille opp med. Nøkkelen ligger i å få til et godt samarbeid og lære medarbeiderne sine å kjenne, istedenfor å gå rundt og mase på hva vi må få til, sier Arnulf.

Hvordan gjør man det?

– Invester i den tiden det tar å bli kjent med dine ansatte. Mange tror de ikke har tid eller råd til det, og fokuserer mer på dit man skal, og blir gående og mase. Bli heller kjent med hvordan verden ser ut fra de ansattes ståsted, råder Arnulf.

Gi deg dine medarbeidere i vold

Ledere har nesten alltid meninger om sine egne medarbeidere. Men medarbeidere har absolutt også meninger om egen leder. En leder er utsatt for kraftige vurderinger og manipulasjoner fra sine egne medarbeidere, advarer Arnulf.

– Hvis du leder ti personer, så har du ti stykker som går rundt og mener mye om deg. Og som sammenligner sine egne oppfatninger av deg rundt kaffemaskinen.

Derfor er det mye smartere å gi seg sine medarbeidere i vold og sørge for å ha en reflekterende samarbeidsform med dem. En umoden leder tenker ofte «hvordan kan jeg få dem til å …», mens en moden leder tenker «hvordan kan vi få til …». Man kommer aldri unna VI.

figur

Hvis du leder ti personer, så har du ti stykker som går rundt og mener mye om deg. Og som sammenligner sine egne oppfatninger av deg rundt kaffemaskinen.

Mange måter å lytte på

Arnulf råder ferske ledere til å bruke tid på ansatte uten nødvendigvis å ha en agenda.

– Ledere har alltid veldig mye å gjøre, alltid noe de skulle lest eller satt seg inn i. Det som skjer, er at ledere står veldig mye på sending og veldig lite på mottak.

Karismatiske ledere blir ofte oppfattet som enda mer karismatiske når de lytter enn når de snakker. Det er veldig rart. Karisma er måten du lytter på, ikke snakker på. Det er minst like mange måter å lytte på som det er å snakke på.

Vær interessert i andre folk, og bruk ørene og lytt, avslutter Arnulf.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS