Magma topp logo Til forsiden Econa

Leif B. Methlie

Leif B. Methlie er professor i IT og informasjonsledelse ved Norges Handelshøyskole, hvor han tidligere har vært både prorektor og rektor. Han har undervist og forsket på IT-støtte for ledelse og beslutningstaking og har skrevet bøker og artikler innen dette feltet. Han leder for tiden et forskningsprogram innen e-handel ved SNF.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS