Magma topp logo Til forsiden Econa

Lena Mossberg

Lena Mossberg är professor i upplevelseekonomi vidHandelshögskolan BI i Oslo. Hon är ekonomie doktor och har sittforskningsintresse inom kundbeteende applicerat på turism ochupplevelseorienterade tjänster.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS