Magma topp logo Til forsiden Econa

Let på riktig sted, og du skal finne!

figur-author

De siste tallene fra IPSOS, som overvåker nordmenns bruk av sosiale medier (SoMe), viser at bruken av alle kanaler økte i første kvartal, etter en liten dipp mot slutten av fjoråret. De viser videre at det er en høy, jevn brukerfrekvens i alle sosiale medier. De fleste brukere har altså et daglig forhold til sine SoMe-kanaler.

3,5 millioner nordmenn har en profil på Facebook, 3,2 millioner bruker YouTube og 2,2 millioner nordmenn deler bilder på Instagram. Tallene er så høye at det ikke er underlig at mye av oppmerksomheten i markedsføringsfaget for tiden handler om å forstå hva som egentlig skjer på sosiale medier, og hvordan denne arenaen kan utnyttes på forretningsmessig vis.

Sosiale medier er nemlig blitt arenaen der «alle» er, og «alt» skjer: Det er en sømløs kopling til lett skalerbare og geografisk grenseløse salgskanaler, her foregår merkebygging, her skjer kommunikasjon direkte med eksisterende og potensielle kunder, her hentes data og kunnskap om markedet som kan brukes til analyser og her kan konkurrenter overvåkes og inspira­sjon hentes.

En strategi for hvordan SoMe brukes best er en selvfølge for de fleste virksomheter. Imidlertid er det ikke lengre slik at det holder med én smal plan. Ulike plattformer er nemlig i stadig større grad i ferd med å få tydeligere definerte målgrupper. Mens for eksempel kjønnsfordelingen på Facebook fremdeles er rundt 50/50, er det kvinner som utgjør 71 prosent av den knappe millionen nordmenn som bruker bildetjenesten Pinterest. Mens brukerne på noen medier er jevnt fordelt i alder, er det store tyngdepunktet av brukerne på YouTube mellom 18 og 29 år – en målgruppe som flykter fra Facebook.

I en studie av gjennomført av forskerne Olafsen og Nilsen, som du finner på side 42, finner de nettopp at ulike sosiale medier bidrar på ulike vis. De peker på at LinkedIn oppfattes som seriøst og bedriftsrettet og dermed fremstår som et opplagt verktøy for rekruttering. Samtidig har de sosiale mediene som er basert på visuelle virkemidler en viktig funksjon fordi de er med på å synliggjøre en typisk arbeidshverdag i bedriften, og dermed kan gi potensielle arbeidstakere et reelt bilde av hva arbeidsdagen vil bli.

Det å definere målgruppen og vite at man må finne måter å nå dem på er markedsføring 101 og kunnskap du har fra før. Det å vite hvilke som til enhver tid er de riktigste SoMe-kanalene for deg og hvordan de best brukes, krever kontinuerlig kunnskapsoppdatering. Måtte dette nummeret gjøre verktøykassen din enda litt mer velutstyrt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS