Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Lik eller unik?

Å være like, det er noe vi ikke liker. TV2 og NRK liker ikke når noen sier de blir likere. I boka «Bak TV-nyhetene» dokumenterer forfatterne at forskjellene mellom nyhetsprogrammene blir mindre og mindre. Det slår ikke bra an, skjønner vi, etter heftige protester på Dagsnytt Atten fra nyhetssjefene i de to TV-kanalene. Det forstår jeg godt. Det er ikke noe gøy å være lik en konkurrent.

Men det gjelder ikke bare å skille seg ut. Det viktigste er å skille seg ut ved å være bedre, selvsagt. Det er her kjernekompetansen kommer inn. Du må ha noe du er bra på som er vanskelig for andre å kopiere. Det gir endel vanskelige valg. Hva kan vi være forskjellige - og bedre - på? Og hvordan skal vi finne det unike?

Konkurranse antas å sørge for mangfold. Mangfold betyr forskjellighet. Men forfatterne av den ovennevnte bok hevder faktisk at det er konkurransen som gjør TV2 og NRK likere. Forklaringen er like enkel som konkurransens lover: Man imiterer den som gjør det best. Å imitere kan være en effektiv måte å bli bedre på. Noen kaller det «benchmarking». Men hvis imitasjonen skjer på organisasjonens kjerneområde, blekner også den individuelle identiteten. Det oppleves som truende å være like, også fordi organisasjonens identitet utvilsomt er knyttet til personenes identitet.

Kunsten er å kopiere hemningsløst uten å gi opp unikheten. Å kopiere er lett, men å beholde identiteten krever mål og mening. Og at man bærer fram menneskene i organisasjonen. Det er i menneskene det unike ligger. Og det er bare mennesker som kan ha mål og mening.

Alle typer medier presenterer en flik av virkeligheten. Og denne virkeligheten er ikke objektiv, den skapes, i kommunikasjon med omverdenen, og med lesere, lyttere og seere. Uten at menneskenes mål og mening får dominere, flates det hele ut til en strøm av informasjon som hvem som helst kan kopiere. Det meningsbærende blir borte.

Det er nødvendig å være kundeorientert. Men å legge seg flat for seere, lyttere eller opplagstall kan utsette en for Schwarzeneggers fryktelige dom: «You are erased».

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS