Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1403_foreningsnytt-30_img_019

magma1403_foreningsnytt-30_img_020

magma1403_foreningsnytt-30_img_021

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Likelønn eller likere lønns­forhandlinger?

Med jevne mellomrom bruker mediene spalteplass på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Og nesten uten unntak handler det om at kvinner tjener mindre enn sine mannlige kollegaer. Ofte fokuseres det på at kvinner i liten grad prioriterer karrieren eller legger ned de nødvendige timene og innsatsen som kreves for å kunne hevde seg lønnsmessig. I tillegg vektlegges det såkalte trippelpresset jobb, familie og venner. Alt skal prioriteres, med det resultat at ingenting egentlig prioriteres høyt nok. Det er enklere med menn: De prioriterer jobben, noe de får uttelling for lønnsmessig. Econa stiller spørsmålstegn ved disse oppfatningene – er det virkelig så enkelt at kvinner yter mindre enn menn i arbeidslivet, og derfor tjener mindre?

Ifølge Econas lønnsundersøkelse ser vi at det er en viktig faktor i dette regnestykket, og det er at kvinner i større grad enn menn velger å arbeide i offentlig sektor. De aller fleste nyutdannede økonomer starter i privat sektor (uavhengig av kjønn), men etter noen år ser vi en tendens til at flere kvinner søker seg over til offentlig sektor. En sektor som har en relativt svak lønnsutvikling, og hvor lønnsfastsettelsen i stor grad skjer sentralt. En lønnsfastsettelse som ikke belønner arbeidsinnsatsen til hver enkelt, men ser på arbeidsplasser som helhet.

En liten pott blir alltid gitt til lokale forhandlinger, men den er ofte så liten at utslagene sjelden gjør seg gjeldende i noe annet enn småpenger. I skrivende stund er det lønnsforhandlinger mellom de ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Her har Econa, sammen med Akademikerne, gått inn for at man gjør om på systemet med sentral fastsettelse av lønnsøkning og heller overfører mer midler til de lokale oppgjørene. Da vil man i større grad kunne verdsette og premiere innsatsen lokalt enn det gjøres i dag. I det lange løp vil det forhåpentligvis bidra til at også staten skal kunne konkurrere med privat sektor på lønn.

Kvinner er i flertall på de fleste studieretninger, og på det økonomisk-administrative området er det tilnærmet like mange gutter og jenter. Ut fra årets TBU-rapport framstår staten som en spesielt gunstig arbeidsgiver for lavt utdannede, og motsatt for høyt utdannede. Skal kvinner på generelt grunnlag komme opp på samme lønnsnivå som menn, må enten staten som arbeidsgiver tørre å belønne utdanning høyere, eller kvinner må i større grad velge privat sektor. På lang sikt vil begge deler kunne gi gode resultater om målet er at kjønnene skal tjene likere.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS