Magma topp logo Til forsiden Econa

Lokalavdelingslederen

figur-author

Hvorfor er du lokallagsleder?

figur-authorJeg ønsket å kunne bidra til å videreutvikle Econa Trøndelag. Da jeg så hvem som ønsket å være med i styret, fant jeg fort ut at dette var personer som jeg hadde et sterkt ønske om å jobbe sammen med for å få til noe positivt. Når jeg her tenker på våre verdier, som er kompetent, nyttig, modig og engasjert, og det er disse verdiene som skal være enkle rettesnorer for all aktivitet i organisasjonen.

Når man har et så godt team, er det ei heller en så stor oppgave å være lokalavdelingsleder som veldig mange kanskje tror.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Utdanningen som jeg har i bunnen, har dannet grunnlaget for mange spennende jobbmuligheter grunnet at utdanningen er så vid. Jeg har tatt CEMS, noe som gjør at jeg ikke har valgt noen fordypning som for eksempel finans eller regnskap, men har tatt forskjellige fag som gir meg en større bredde, og som har vært rettet mot å jobbe utenfor Norges grense, noe jeg også har gjort. I tillegg har de sosiale aktivitetene på NHH bidratt til et stort nettverk.

Hva er de beste tilbudene dere gir medlemmene i Trøndelag?

Jeg mener i prinsippet at det her ikke er ett arrangement/tilbud som er bedre enn at annet, men at vi har klart å få til arrangement som tiltrekker seg forskjellige segment av Econa sine medlemmer. Vi ser at det har vært god oppslutning om de fleste arrangement, der vi nesten hver gang møter nye personer. Da er det noe som sier at vi har klart å fange bredden, noe jeg er opptatt av. Vi har en viktig oppgave i lokalavdelingen, og det er å tilpasse aktivitetene våre til medlemmenes ønsker og behov. Per 31.12.2015 har vi 821 medlemmer i Econa Trøndelag, og dette er en økning på 11,4 prosent fra 2014.

Vi er også heldige her i Trondheim i og med at Danske Bank har hovedkontor her og har bidratt til at vi har hatt noen arrangement i samarbeid med dem.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg tror at vi som lokalavdeling har blitt mer synlig. Vi har på langt nær blitt synlig nok, men vi har kommet godt i gang.

Hva er de største mulighetene Econa Trøndelag har de neste årene?

Det er store muligheter i å ta fatt i dem som går fra å være studenter til å etter hvert bli ordinære medlemmer. Jeg håper sterkt at vi i Econa Trøndelag klarer å etablere Ung i arbeid i 2016.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS