Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1601_forening-30_img_028

KARI NYSTAD-RUSAANES Utdanningssted og år: Handelshøgskolen Bodø, 2001 Lokallagsleder i Nordland Aktiv i Econa i 13–14 år

Lokalavdelingslederen

magma1601_forening-30_img_028

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Ble spurt og hadde lyst til å se om jeg kunne bidra med noe.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Hele ‘ryggsekken’ og verktøyet knyttet til å jobbe med innovasjon og utvikling! Jeg er strålende fornøyd med at jeg virkelig gjorde det der, å ta siviløkonomstudiet i voksen alder. Å ha fullført høyere utdanning gir en unik ballast.

Hva er de beste tilbudene dere gir medlemmene i Bodø?

Møteplassen er det sentrale i våre arrangementer. Uansett om det er faglig eller sosialt. Det skal være oppbyggelig som menneske og som yrkesaktiv å delta på våre arrangementer.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg har litt kort fartstid ennå, og har vel ikke de store meritter å vise til. Jeg synes ennå at alt er like viktig, og prøver å bidra med min skjerv i det jeg er med på, enten det er i styremøtet eller i representantskapet.

Hva er de største mulighetene Econa Nordland har de neste årene?

Å lage ‘møteplassen’ vår enda mer viktig og relevant. Vi skal åpne opp overfor det samfunnet vi er en del av. Econa Nordland er i en landsdel med svært høy økonomisk vekst og gode framtidsmuligheter. Våre medlemmer skal bli enda mer synlige utad ved at Econa viser hvem vi er, og hva vi er laget av, og hva vi kan bidra med i både privat, offentlig og ideell virksomhet.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Vi skal lage arrangementer som underbygger visjonen «Bedre beslutninger. Hver dag.», og ikke minst praktisere verdiene kompetent, nyttig, modig og engasjert på møteplassene våre. Vi har bestemt oss for å oppsøke arenaer som gjør Econa mer synlig, og som kan vise kvaliteten på medlemmene våre – og dermed gjøre medlemmene mer stolte av Econa.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS