Magma topp logo Til forsiden Econa

Lokalavdelingslederen

figur-author

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg synes Econas arbeid er viktig for å bygge yrkesstolthet og faglig integri­tet. Jeg ønsker å bidra med mine tanker, ideer og innsats på lokalt plan.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Utdanningen ga meg trygghet, faglighet og forståelse. Den har gitt et godt og bredt grunnlag for videre utvikling i yrkeslivet og videre søken etter kompetanse og erfaringer.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene i Hedmark/Oppland?

Vi er opptatt av å sette sammen et program som når ut til flere medlemmer. Vi har blant annet et familiearrangement i tillegg til flere faglige og sosiale arrangementer.

Vi har blant annet satt søkelys på temaet «lokal aktør i et internasjonalt marked», hvor vi får innsikt i bedriftenes bestepraksis. Med vårt program ønsker vi å samle medlemmene omkring ulike temaer i vår yrkesutførelse uansett livsfase.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg synes det er viktig at styret arbeider som et team for å trekke veksler på alles kreativitet, styrker, spisskompetanse og nettverk. Det er i et sunt og sterkt fellesskap vi kan få til et godt tilbud til medlemmene.

Hva er de største mulighetene Econa Hedmark/Oppland har de neste årene?

Vi arbeider for utvikling av aktuelle møtearenaer for våre medlemmer. Vi ønsker å bidra til gode møteplasser for fagpersonlig utvikling, hvor det er rom for refleksjon, erfaringsdeling og nettverksbygging med andre medlemmer. Vi ser også muligheter i dannelse av nettverksgrupper i vårt område, og ønsker å bidra til slike grupper i lokalavdelingen.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Vår nye strategi danner et godt utgangspunkt og er rammen for vår handlingsplan, utviklingen av våre arrangementer, og ved gjennomføring.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS