Magma topp logo Til forsiden Econa

Lokalavdelingslederen

figur-author

Hvorfor er du lokallagsleder?

Etter noen år som medlem i lokalavdelingen min hadde jeg et godt inntrykk av den. Det var gode arrangementer og flotte mennesker involvert, så jeg nølte ikke med å si ja til å bli lokallagsleder i 2014.

Hva er det viktigste du tar med deg fra utdanningen?

Som siviløkonom får man et godt fundament med en bred fagsammensetning. Det er min erfaring at det gir oss et godt grunnlag for å tenke helhetlig. Alt henger sammen, fra regnskapsanalyse til strategiske planer, og som siviløkonom blir man lært opp til å se disse sammenhengene og bruke dem for å ta bedre beslutninger hver dag.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene?

Vi har satset på gode faglige og sosiale møteplasser for våre medlemmer, en kombinasjon som har vist seg å være en innertier. Medlemmene våre har bodd borte fra fylket mens de studerte. Når de kommer tilbake for å bosette seg er det godt å ha denne arenaen å møtes på.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Jeg har hatt fokus på å få enda flere av våre medlemmer til å delta på arrangementene våre. Vi har jobbet med markedsføring, og har hatt en vekst på ca. 50 prosent fra 2014 til 2015. Noe av veksten skyldes flere arrangement, der vi har en målsetting på ti i året, men det skyldes også vårt fokus på markedsføring.

Hva er de største mulighetene Econa M&R har de neste årene?

De største mulighetene vi har er å fortsette den positive utviklingen vår og å bli et fast møtepunkt for enda flere medlemmer. Slik bidrar vi til å styrke Econas renommé, gir økt rekruttering til Econa og bedrer rammebetingelser.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

På flere områder. Gjennom vårt fokus på faglige arrangementer bidrar vi til faglig utvikling hos Econas medlemmer, der medlemmer med ulik alder og erfaring møtes. Det er en god arena for erfaringsutveksling, og for nettverksbygging. Det er viktig, særlig i vårt nedslagsfelt som er preget av små forhold, der det kan være utfordrende å komme som nyinnflyttet. Da gir lokalavdelingen tilgang til en verdifull arena både faglig og sosialt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS