Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1606_forening-30_img_033

Utdanningssted og år: UIT 2007 Lokallagsleder i Troms og Finnmark Aktiv i Econa i ni år.

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokallagsleder?

Jeg har vært medlem i Econa siden studietiden og sittet i styret siden 2008. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med mange dyktige personer som har inspirert meg til å gjøre en innsats for Econa.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Mine beste minner fra studietiden er engasjementet vi hadde for fag og aktivitetene ved siden av studiet. Begge deler har gitt meg godt grunnlag for å lykkes å trives i arbeidslivet og i samfunnet ellers.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene i Troms og Finnmark?

Vi i styret har som målsetning å tilby en god miks av faglige og sosiale arrangementer for våre medlemmer, vi har også et fokus på at medlemsmøtene skal være en arena for nettverksbygging.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Jeg syns det viktigste jeg har gjort er å få til et styre som syns det er hyggelig å jobbe sammen mot et felles mål om å skape medlemsnytte, det er også viktig at vi fortsetter å arbeide sammen med studentene i Tromsø.

Hva er de største mulighetene Econa Troms og Finnmark har de neste årene?

Medlemsmasse i lokalavdelingen har vært gjennom en stor forvandling det siste tiåret. Vi har nesten doblet antall medlemmer og vi har en stor tilvekst av studentmedlemmer. Så den største muligheten våre er til å bli flinkere til å tilpasse arrangementene våre for alle ulike segmenter. Spesielt er det viktig å satse på de som er nyutdannet og er i sin første jobb etter studiet.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Lokalavdeling holder på med en revidering av de lokale vedtektene for å tilpasse de etter Econa sine nye vedtekter og strategi. Vi jobber også med å se på hvordan vi kan bruke den nye strategien til å spisse arrangementene våre enda mer. Vi skal også bruke det kommende 50 års jubileet til lokalavdelingen til å gjøre Econa sin nye strategi mer kjent for våre medlemmer.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS