Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1707_forening_30_img_023

Utdanningssted og år: Nord universitet 2010 Lokalavdelingsleder i Nordland Aktiv i Econa i: 2 år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Econa er en viktig interesseorganisasjon for økonomer, og jeg ønsker å bidra til en sterk lokalavdeling i Nordland. Det er viktig at medlemmene opplever verdi med å være en del av organisasjonen. Jeg ønsker å bidra til flere spennende faglige og sosiale arrangementer for medlemmene i Nordland. For meg personlig er det også en fin erfaring, og jeg får treffe mange spennende mennesker.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Evnen til å ta til meg ny kunnskap raskt, og den helhetlige forståelsen for hvordan en bedrift fungerer.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Nordland?

Vi har som mål å tilby arrangementer som bidrar til at medlemmer får løst sine utfordringer i jobbsammenheng. I tillegg vil vi tilby arrangementer med en lokal profil. Det vet vi at våre medlemmer er opptatt av. Vi er også i gang med Økonomiglede, det er et viktig og godt tilbud.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Jeg er helt i startgropa, men håper å kunne se tilbake på et år med gode og relevante arrangementer og tilbud som medlemmene har hatt nytte av.

Hva er de største mulighetene Econa Nordland har de neste årene?

Det er vanskelig å si, men vi skal jobbe for at Econa Nordland blir en organisasjon som er enda mer synlig i lokalmiljøet, og som bidrar til verdiskaping i samfunnet.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Gjennom ulike aktiviteter opplever medlemmene verdi, og de gir igjen tilbake til samfunnet gjennom prosjekter som økonomiglede. Vi har arrangementer med fokus på karriereutvikling og kompetanseheving, og forsøker å engasjere medlemmene lokalt. Det rimer godt med Econas strategi.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS