Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1704_forening-30_img_025

Utdanningssted og år: BI Stavanger 2008 og UIS 2010 Lokalavdelingsleder i Rogaland Aktiv i Econa: fire år som styremedlem ni år som medlem

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg er en humørfylt, ærlig person som liker å bidra til felleskapet og er aktiv i flere verv både på jobb og i fritiden. Ved å engasjere meg i Econa får jeg en del nye utfordringer og anledning til å påvirke lokale tilbud, samarbeide med lokale ildsjeler samt utvikle mine egenskaper som styremedlem og leder.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Det er vanskelig å si hva som er det viktigste, men jeg tror erfaringen som leder for økonomimasterstudentene, erfaring fra studentstyreverv samt kommunikasjonskurs og faget International Business Negotiations har gjort meg til en bedre samarbeidspartner i styresammenheng. Det viktigste jeg har med meg fra utdanningen, er evnen til å prioritere.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Rogaland?

Vi har de siste årene tilbudt både sosiale og faglige samlinger. For noen har den årlige vinsmakingen høyest nytteverdi, mens andre ønsker faglige samlinger som styreseminar.

Dessverre tror jeg at det som var et av de mest nyttige foredragene vi tilbød i 2016, var foredrag av Kjetil Bjørntvedt som omhandlet nedbemanning og omorganisering. Uansett tror jeg ikke vi skal undervurdere de sosiale samlingene. Her blir det gjort mye nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Hva er de største mulighetene Econa Rogaland har de neste årene?

Econa Rogaland har en mulighet til å arrangere samlinger som kan presentere nye industriområder, bygge nettverk på tvers av bransjer og øke kompetansen til medlemmene gjennom å skreddersy kurs etter behov og ønsker.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Lokalavdelingen har et stort nettverk, og ved å bruke ressurser fra dette bidrar vi til Econas strategi gjennom å arrangere faglige og sosiale samlinger slik at vi som innehar en master i økonomi, blir attraktive i næringslivet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS