Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1608_forening-30_img_031

Utdanningssted og år: 1994 UIA og NHH Lokalavdelingsleder i over 15 år Aktiv i Econa i 20 år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du Lokalavdelingsleder?

Jeg synes det er kjekt å engasjere seg og har alltid vært engasjert i relasjoner samtidig som at jeg har vært leder, yrkesmessig, i flere år. Styret har en god kontaktflate samlet slik at vi arbeider effektivt og målret­tet. Etter flere år som konsulent har jeg også et nettverk som vi trekker på ved arrangementer. Selv om det tar av tiden, er det ikke så arbeidskrevende.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Det er så lenge siden, og det er mange endringer innen fagkretsen. Jeg arbeider mer med strategi og ledelse nå. Jeg har en fordypning innen prosjektledelse og strategi. Jeg ser at bredden i utdanningen er viktig, men du må være god på noe – spesialist i noen få temaer – for å kunne utvikle deg. Totaliteten leverer du sammen med andre.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene i Rogaland?

Vi har 8–10 arrangementer i året, både av sosial og av faglig karakter. Vi ser at de sosiale arrangementene som vinsmaking og kino er lettere å engasjere medlemmene i enn de faglige, som jo egentlig er vårt utgangspunkt.

Hva er det viktigste du har gjort som Lokalavdelingsleder?

Ikke jeg, men vi, styret, er et produkt av evne, vilje, lyst og begeistring. Vi skal og må være ulike også – det tilfører verdi for medlemmene lokalt. Min oppgave er å være dirigent – sørge for harmoni i de rollene som er delt ut. Siden vi har god økonomistyring, er det mange muligheter å realisere.

Hva er de største mulighetene Econa Rogaland har de neste årene?

Vi ønsker en tettere dialog med medlemmene, og at deres engasjement viser seg både gjennom forslag til oss og vår evne til å gjennomføre gode arrangementer. I tillegg bør vi kunne samhandle mer med andre organisasjoner.

På hvilken måte bidrar Econa Rogaland til Econas strategi?

Jeg mener at Econa må arbeide aktivt for å komme inn som fagforening også i privat sektor. Vi som lokalavdeling sørger for at medlemmene opplever verdi gjennom Econa gjennom nettverksbygging, aktuelle temaer, læring og erfaringsoverføring.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS