Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1701_forening-30_img_030

Utdanningssted og år: NHH, 2008 Lokallagsleder i Vestfold Aktiv i Econa i fem år og har vært medlem i tolv år.

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg liker å lede andre og er opptatt av å få de rundt meg med på prosjekter og skape engasjement. Jeg liker følelsen av å skape noe i fellesskap og å få andre opp og frem. Dette i kombinasjon med å bli utfordret av tidligere leder til å ta over stafettpinnen, gjorde at jeg stilte til valg som leder for to år siden.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Øvelse i å stadig sette seg inn i nye fagområder og å erkjenne betydningen av å ha en solid faglig tyngde i bunn, er det viktigste jeg har med meg fra NHH. Videre ble jeg fascinert av den «bergenske spiriten», der det er positivt å ha tro på egne evner og muligheter.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene i Vestfold?

Vi tilbyr påfyll som er på siden av den vanlige økonomikunnskapen, og kombinerer en faglig og sosial profil på arrangementene. I tillegg trekker vi inn lokalt næringsliv ved servering av kortreist mat/drikke fra Vestfold.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg har sammen med et aktivt styre bidratt til økt aktivitet med flere arrangementer i året, et bedre oppmøte på møtene og aktiv deltakelse i prosjekter i regi av Econa sentralt. For meg er det essensielt at vi i styret har en lett og god tone, er inkluderende på medlemsmøter og gjør vårt ytterste for å skape en god møteplass der det faglige innholdet må oppleves som relevant.

Hva er de største mulighetene Econa Vestfold har de neste årene?

Vi har byer i vekst og mange gründerbedrifter med interessante historier. Med i overkant av 500 faglig dyktige medlemmer i Econa Vestfold er potensialet også til stede for å bli mer synlige og aktivt bidra til samfunnsdebatten.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Aktuelt nå er at Econa Vestfold er med i pilotprosjektet «Økonomiglede», der økonomer skal ut i skolen for å undervise i privatøkonomi og slik bidra til at unge tidlig får mer kunnskap og bedre forståelse når økonomiske beslutninger skal tas.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS