Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1701_forening-30_img_030

Utdanningssted og år: NHH, 2008 Lokallagsleder i Vestfold Aktiv i Econa i fem år og har vært medlem i tolv år.

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg liker å lede andre og er opptatt av å få de rundt meg med på prosjekter og skape engasjement. Jeg liker følelsen av å skape noe i fellesskap og å få andre opp og frem. Dette i kombinasjon med å bli utfordret av tidligere leder til å ta over stafettpinnen, gjorde at jeg stilte til valg som leder for to år siden.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Øvelse i å stadig sette seg inn i nye fagområder og å erkjenne betydningen av å ha en solid faglig tyngde i bunn, er det viktigste jeg har med meg fra NHH. Videre ble jeg fascinert av den «bergenske spiriten», der det er positivt å ha tro på egne evner og muligheter.

Hva er de beste tilbudene dere tilbyr medlemmene i Vestfold?

Vi tilbyr påfyll som er på siden av den vanlige økonomikunnskapen, og kombinerer en faglig og sosial profil på arrangementene. I tillegg trekker vi inn lokalt næringsliv ved servering av kortreist mat/drikke fra Vestfold.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg har sammen med et aktivt styre bidratt til økt aktivitet med flere arrangementer i året, et bedre oppmøte på møtene og aktiv deltakelse i prosjekter i regi av Econa sentralt. For meg er det essensielt at vi i styret har en lett og god tone, er inkluderende på medlemsmøter og gjør vårt ytterste for å skape en god møteplass der det faglige innholdet må oppleves som relevant.

Hva er de største mulighetene Econa Vestfold har de neste årene?

Vi har byer i vekst og mange gründerbedrifter med interessante historier. Med i overkant av 500 faglig dyktige medlemmer i Econa Vestfold er potensialet også til stede for å bli mer synlige og aktivt bidra til samfunnsdebatten.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Aktuelt nå er at Econa Vestfold er med i pilotprosjektet «Økonomiglede», der økonomer skal ut i skolen for å undervise i privatøkonomi og slik bidra til at unge tidlig får mer kunnskap og bedre forståelse når økonomiske beslutninger skal tas.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS