Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1706_forening-30_img_031

Utdanningssted og -år: Universitetet i Agder, 2008 Lokalavdelingsleder i Bergen Aktiv i Econa i: 3 år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg meldte meg til Econa-styret i 2014 med det utgangspunkt å bli kjent med andre økonomer i bergensområdet. Nettverk og relasjoner er både nyttig og viktig når man skal bygge en karriere innen vårt utdanningsområde, og Econa fremstår som en god arena å være aktiv i. I 2016 ble ledervervet i avdelingen ledig, og det føltes naturlig å stille til valg som leder.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Evnen til å lære, forstå og reflektere utvikler seg gjennom et femårig studium. Jeg var kun 23 år da jeg var ferdig med studiet, og jeg opplevde den gang at bredden i studiene ga en trygghet for at man kunne være til nytte på mange områder når man var ferdig med å studere.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Bergen?

I Styret i Econa Bergen har vi som mål å tilby arrangementer som passer ulike interesseområder både faglig og sosialt og ulike aldersgrupper og faser i livet. Vi ønsker at våre arrangementer skal være en medlemsnytte også når hverdagen er for hektisk til å ta seg fri fra familien en ettermiddag eller prioritere frokostarrangementer fremfor arbeidsoppgaver på jobben. Derfor tilbyr vi også familiefokuserte arrangementer, som sjørøvertur med Statsråd Lehmkuhl, familiedag på VilVite og lekedag på Leos Lekeland.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Vi har som mål å holde minst 20 arrangementer per år. Etter at jeg var valgt som leder i fjor, avholdt vi et styreseminar hvor styret over to dager la aktivitetsplanen for et helt år frem i tid. Dette opplevde vi som svært nyttig, og det er en arbeidsmetodikk vi vil opprettholde for å levere god kvalitet til medlemmene i Bergen og omegn.

Hva er de største mulighetene Econa Bergen har de neste årene?

Vi ønsker å skape tettere bånd til studentgruppene i Bergen for å synliggjøre medlemsnytten Econa gir dem når de er ferdige med å studere. Videre tror vi at det er mulig å øke engasjementet blant medlemmene, som igjen gir økt mulighet for å tiltrekke seg flere økonomer til foreningen.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Gjennom faglige arrangementer og gode relasjoner skal vi være til nytte for medlemmene og bidra til at de kan ta bedre beslutninger, hver dag.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS