Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1702_forening-30_img_023

Utdanningssted og -år: CBS 1997 Lokalavdelingsleder i Buskerud Aktiv i Econa i siden 2002

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg setter pris på rollen der jeg får være med på å påvirke Econa både lokalt og nasjonalt ved at jeg bidrar sammen med styret i Econa Buskerud slik at vi kan gi medlemsnytte lokalt.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Min utdanning er relativt bred, og jeg hadde et stort element av tverrfaglighet. Dette har gitt meg en trygghet som har gitt meg gode muligheter til å jobbe i tverrfaglige team.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Buskerud?

Vi forsøker å holde medlemsmøter gjennom året med en blanding av faglig innhold og et sosialt element. Dermed får våre medlemmer både et tilbud om faglig påfyll og muligheten til utvide nettverk blant våre medlemmer. Det er fint å se at det er stor variasjon i både alder og yrke blant deltagerne på arrangementene våre.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg forsøker å forvalte Econa-arven som er opparbeidet gjennom mange år. Utover Econa Buskeruds medlemsmøter har vi et godt samarbeid med høyskolen og andre foreninger i nærområdet. Vi har også inngått samarbeid med andre lokalavdelinger slik at våre medlemmer også får tilbud om å delta på arrangementer hos dem. Våre medlemmer har dermed tilgang til medlemsmøter så å si hver eneste uke, gjennom hele året.

Hva er de største mulighetene Econa Buskerud har de neste årene?

Vi har et stort drammensfokus samtidig som vi har medlemmer over hele fylket. Det ligger et stort potensial i å ta hele fylket i bruk. Vi ønsker også å ha et større fokus på ung i arbeid-segmentet og et større samarbeid med Econas studentgruppe i Hønefoss.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Gjennom våre aktiviteter forsøker vi å skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som vi mener styrker medlemmenes faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement. Vi gjenspeiler et engasjement samtidig som vi legger til rette for deling av kunnskap mellom medlemmene – ikke bare fordi det er interessant – det skal også være faglig basert og nyttig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS