Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Lønn, arbeidstid og fleksibilitet

figurfigur

Lønn, arbeidstid og fleksibilitet

Årets tariffoppgjør for offentlig sektor kom i havn. Det er en seier i seg selv at partene kom til enighet gjennom forhandlinger, uten lengre streiker og konflikter. Med fjorårets hovedoppgjør friskt i minne vet vi at det kunne gått mye verre.

På vegne av Econas medlemmer i offentlig sektor er det likevel ingen grunn til langvarig glede. Fortsatt mangler offentlig sektor de mest grunnleggende faktorene for mer tidsriktig avlønning. Lokal lønnsdannelse er et viktig prinsipp for at det offentlige skal kunne rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. I Econas Karrierebarometer ser vi at hele 77 prosent av økonomene svarer at individuell lønnsfastsettelse foretrekkes. Econa kartlagt hva som er viktig for å trives i arbeidslivet for medlemmene og andre med høyere utdanning. Undersøkelsen dekker nettopp den typen arbeidstakere som det bare blir flere av fremover. Slik mener vi at Econas medlemmer viser vei inn til fremtidens arbeidsliv.

Karrierebarometeret viser dessuten at økt fleksibilitet med tanke på arbeidstid er viktig. Økonomene ønsker stor grad av frihet på jobb. 93 prosent vil ha muligheten til å organisere sin egen arbeidshverdag. Tilsvarende tall for ikke-økonomene er 80 prosent, så her understreker bare økonomene den trenden som gjør seg gjeldende blant alle med høyere utdanning. Arbeidsgivere som vet å sette pris på kompetanse, vet også at kompetansen må få virke på mest formålstjenelig måte.

Det er selvsagt enklere for mange økonomer og andre høyt utdannede å arbeide fleksibelt enn tilfellet er for andre utdanningsgrupper. En lærer kan ikke undervise i helgene, en flygeleder kan ikke jobbe hjemmefra.

Econa mener det må bli mulig å bruke både lønn, arbeidstid og fleksibilitet som tiltak for å bedre rekrutteringen og senere beholde medarbeidere. Det må være mulig å belønne en svært dyktig økonom i statlig etat som yter noe ekstra. Det må være mulig for en rådgiver i offentlig etat å velge lange arbeidsdager i en periode for å tilpasse familiesituasjonen. Det må være lov for arbeidsgiver å tilby nødvendig fleksibilitet uten dermed å bli lovbryter. Vi trenger en arbeidsmiljølov som passer dagens og morgendagens arbeidsliv. Utfordringene og mulighetene er annerledes i dag enn da loven ble laget.

Ifølge Perspektivmeldingen som ble presentert tidligere i våres, må den yrkesaktive befolkningen legge inn flere arbeidstimer for at vi skal unngå en fundamental ubalanse i finansieringen av velferden. Da er ikke innstramminger veien å gå. Tvert imot må vi legge til rette for mer ansvarlig og tidsriktig frihet i lovverket. Målet må være å sikre gode og fleksible arbeidsvilkår for alle arbeidstakere. Da kan ikke en forgangen industriarbeider eller flygeledere få dominere dannelsen av arbeidslivets regler.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS