Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit

Lønnsstatistikken 2015

– Gjør det godt på tross av lavkonjunkturen

Først og fremst: Tusen takk til de 9 000 av dere som svarte på Econas lønns- og medlemsundersøkelse! Dette er årets største og mest omfattende Econa-dugnad. For at vi som jobber i Econa skal kunne si noe om medlemmenes arbeidsmarked og betingelser, er dere og vi avhengige av at dere deler informasjon med hverandre. Årets statistikk viser at arbeidsmarkedet for medlemmene fremdeles er godt, og at lønnsnivået er godt.

Ikke alle er trygge

Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, skriver i sin leder at 85 prosent opplever egen jobb som svært trygg. Imidlertid er det åtte prosent som opplever at det er sannsynlig at de mister jobben innen tolv måneder. På dette punktet har vi ikke historiske statistikker, så om dette er mye eller lite, vet vi ikke. Bolstad skrev også at det er regionale forskjeller. I figur 1 kan du se andelen som opplever at det er mer enn middels sannsynlig at de vil miste sin jobb innen tolv måneder, sortert etter Econas lokalavdelinger.

Figur 1

figur

Nyutdannede

Nyutdannede er kanskje den beste indikatoren på hvordan etterspørselen etter medlemsmassen er. Lønnsmessig står 2015 ikke tilbake for tidligere år. De historiske dataene vi hadde, var ikke gode på arbeidsledighet, derfor er jeg svært takknemlig for de av dere som svarte på hvor lang tid det tok før du fikk din første jobb etter endt utdanning. Tidligere har antakelsen vært at ledighet har vært et lite utbredt fenomen. Denne antakelsen kan vi si er tilbakevist.

Årets kull med nyutdannede kandidater har en ledighet på rundt 15 prosent. Det er imidlertid ikke noe nytt. I historisk sammenheng framstår 15 prosent ledighet etter endt utdanning som godt innenfor normalen og kanskje et godt år. Antakeligvis er de aller fleste i jobb i god tid før jul.

Figuren under viser andelen som brukte mer enn tre måneder på å få sin første jobb etter at de ble uteksaminert. Perioden 2001–2005 innebar en periode hvor høyt nyutdannet arbeidskraft hadde relativt høy ledighet, mens begynnelsen av 90-tallet var preget av krise og ledighet. Økonomer er som andre konjunkturutsatte, men jeg kan trøste dere med at det er et godt stykke igjen til hvor utsatte ingeniørene har vært og ser ut til å være.

Tabell 1 Nøkkeltall fra årets lønnsstatistikk
20152014
SnittMedianSnittMedian
Grunnlønn privat sektor814 000 kr750 000 kr802 000 kr735 000 kr
Grunnlønn offentlig sektor676 000 kr625 000 kr647 000 kr603 000 kr
Grunnlønn nyutdannet, privat sektor455 000 kr425 000 kr441 000 kr436 000 kr
Grunnlønn nyutdannet, offentlig sektor476 000 kr451 000 kr448 000 kr438 000 kr

Figur 2

figur

*Nyutdannede kandidater er utelatt fra figuren over.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS