Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1506_aktuelt-10_img_002

magma1506_aktuelt-10_img_003

magma@fagbokforlaget.no

Lovlig? Lønnsomt? Hederlig?

Rekkefølgen for hvordan spørsmålene blir stilt kan nok variere. Men de er sannsynligvis dekkende for rammene rundt de mange beslutninger som tas hver eneste dag, i bedrifter, i organisasjoner og i enkeltpersoners liv.

Mange av disse hverdagsdilemmaene håndterer vi som enkeltmennesker mer eller mindre ubevisst, basert på vår egen magefølelse og vårt personlige moralske kompass.

Kritikerne av økonomifaget ynder imidlertid å fremstille det som at økonomer som gruppe utelukkende spør om det de gjør er lønnsomt, bare delvis spør om det er lovlig, og knapt bryr seg med å stille det siste spørsmålet om hederlighet.

Etikk defineres som læren om rett og galt. Men selv om man har definert både verdigrunnlag og holdninger, hvor enkelt er det å gjøre det rette når man står midt i en beslutning? Spørsmålet er derfor om det trengs formalkompetanse i etikk? Og om styregodkjente etikkstandarder er til særlig støtte når det kommer til praktisk handling?

Da jeg startet på NHH i 1990 var etikk nylig innført som eget fag. Det var på ingen måte en sentral del av studiet. Kurset utgjorde det som tilsvarer to studiepoeng i dag, hadde ingen eksamen, men en innleveringsoppgave som ikke fikk karakter, men ble vurdert med bestått/ikke bestått. Omfanget til tross: Jeg husker det som et av de kursene som virkelig engasjerte. Og det skal også sies at etiske problemstillinger var integrert i flere fag, og var sentrale tema i emner som regnskap, organisasjons- og ledelsesfag, markedsføring og i samfunnsfagene. Men på vitnemålet gikk ikke siviløkonomer ut i verden med imponerende formalkompetanse i etikk og økonomi.

Siden den gangen har verden endret seg. Lovverk er strammet inn på flere områder, og det er strengere krav til transparens i virksomheter. Et raskt blikk på kursene i dagens siviløkonomutdanning viser et bredt utvalg av kurs med tema «etikk og økonomi». Utdanningen er altså betydelig forandret siden mine studiedager. Bedrifter og organisasjoner utarbeider tydelige etiske regelverk, og tilbyr sine ansatte ulike verktøy for å hjelpe dem til å kunne håndtere etiske utfordringer i et praktisk arbeidsliv.

Dette nummeret presenterer et oppdatert forskningsgrunnlag, egnet til å drive aktiv refleksjon og dilemmatrening. For som det er med det meste annet i ver­den: Øvelse gjør mester. Vi kan alle bli mer bevisste på den dømmekraft vi utøver i store og små beslutninger.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS