Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande i Nard AS

Må lære av støtteordningene

Norge kan lære mye av alle støttetiltakene som ble iverksatt da koronaen rammet landet, mener førsteamanuensis Torfinn Harding ved institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Harding har vurdert de norske koronatiltakene og noen av konsekvensene de har hatt for bedriftene. Han konkluderer med at vi så en enorm handlekraft fra politikerne da koronaen traff, og viser til at flere kompensasjonsordninger ble lansert raskt. Blant annet ble permitteringsordningen utvidet slik at det ble billigere for både arbeidstakere og arbeidsgivere å bruke permisjoner.

– Det kan ha ført til flere permisjoner enn vi ellers ville ha fått. Det er litt underlig at man ikke stolte på de gode sosialforsikringsordningene man ellers har i Norge. Kanskje hadde det ikke vært nok. Samtidig kan det også være slik at å gjøre veldig mye, ambisiøst og velment, også kan forsterke problemene, sier Harding.

Støttet de dårlige bedriftene

På bedriftssiden ønsket man å hjelpe bedrifter som ble spesielt rammet av smitteverntiltakene, gjennom å dekke noen av selskapenes faste kostnader.

– I og med at man så etter bedrifter som gikk ganske dårlig, har man kanskje gitt midler til bedrifter som enten ville gått dukken uansett, eller som egentlig ville klart seg uten støtte. Ordningen kan også ha ført til at bedriftene i for liten grad selv gikk inn i forhandlinger for å senke de faste kostnadene. Vanligvis liker vi jo bedrifter med høy omsetning og lave kostnader, men her hadde vi en ordning som så etter den motsatte typen bedrifter. Det kan være forståelig for å unngå konkurser, men det er en litt original ordning som vi ellers ikke har i det vanlige systemet, fortsetter førsteamanuensen.

Han trekker frem at vi i Norge allerede har ganske gode ordninger for både arbeidstakere og bedrifter.

– Når vi ser fremover mot mulige nye utbrudd og innføring av nye ordninger, må vi spørre om vi har lært noe av ordningene. Neste gang man innfører denne typen støtteordninger, kan det være nyttig å tenke på at de implementeres på en slik måte at vi maksimerer læringen, sier Harding.

figur

Til neste krise: Lag støtteordninger som det er lett å maksimere læring av, sier Torfinn Harding, som er forsker ved NHH. Foto: NHH.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS