Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Magma i kontinuerlig utvikling

Den utgaven av Magma du nå sitter med i hånden, er den siste i sin nåværende form. Allerede i slutten av januar vil du motta det nye tidsskriftet til Siviløkonomene. Det skal fortsatt hete Magma, men vil ha gjennomgått en omfattende redesign, i tillegg til noe endring i oppbygging og stoffsammensetning. En annen viktig endring er betydelig økt frekvens. Antallet årlige utgivelser går opp fra seks til ti!

Samtidig får Magma også ny redaktør. Jeg er glad for å kunne overlate ansvaret til Charlotte Hartvigsen Lem. Hun er siviløkonom fra NHH, har omfattende medieerfaring, blant annet som redaksjonssjef i Nettavisen, og har vært konserndirektør for kommunikasjon i Fjord Seafood ASA. De siste årene har hun drevet egen virksomhet som senior rådgiver og styremedlem, og hun har vært medlem av redaksjonsrådet i Magma.

Det er altså en stor satsing Siviløkonomene nå går i gang med. Når de velger å bruke enda mer ressurser på sitt fagtidsskrift, tror jeg det er ut fra en visshet om at det fyller en viktig funksjon, først og fremst i tilbudet til medlemmene, men også i forhold til samfunnet ellers. Stadige positive tilbakemeldinger, både fra det akademiske miljøet, medlemmer, studenter og andre viser at det er behov for et slikt fagtidsskrift.

Siviløkonomene som organisasjon kan skrive sin historie tilbake til 1939, da Bedriftsøkonomisk Forening ble dannet, året etter at NHH uteksaminerte sitt første kull. Siden desember 1939 har organisasjonen hatt eget fagtidsskrift. Fra 1998 har det vært Magma, utviklet i samarbeid mellom Siviløkonomene og Fagbokforlaget. Redaktør for de to første årgangene var dr.oecon. Gro Ladegård, og hennes solide arbeid var avgjørende for at Magma raskt etablerte seg som det viktigste fagtidsskriftet innen økonomi og ledelse, som en formidlingsarena for norsk forskning og som brobygger mellom akademia og praktikere i næringsliv og offentlig virksomhet.

Når jeg nå takker for meg, ser jeg tilbake på ni spennende år i nær kontakt med mange av landets dyktigste forskere og fagpersoner innen økonomi, ledelse, jus og tilgrensende fagområder. Ved siden av full jobb i Bergens Tidende har det til tider vært krevende, men hele veien svært lærerikt. Nå føles det helt naturlig å levere stafettpinnen videre, og jeg ønsker Charlotte Hartvigsen Lem lykke til med å utvikle Magma videre.

 

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS