Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Mjaaland

Magne Mjaaland er tilknyttet Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA's arbeidsrettsavdeling, og han har tidligere bl.a. arbeidet som advokat i HSH og som konstituert sorenskriver. Han har møterett for Høyesterett.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS