Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Charlotte Hartvigsen Lem

Målrettet mot toppen

Som 14-åring var hun sikker på at det var siviløkonom hun skulle bli. Med den beslutningen i bagasjen har hun arbeidet målrettet, gått gradene, og endte i finanssenteret City i London, som en av få norske kvinner i ledelsen av et multinasjonalt selskap.

- Jeg har jobbet mye. Men jeg har hatt klare mål for hvor jeg ville, og fra der jeg sitter i dag, må jeg konkludere med at innsatsen og alle arbeidstimene har vært verdt det.

Målrettet, hard jobbing

figur

Ordene er Liv Sandbæks, i dag senior managing director i Accenture i England. I det internasjonale rådgivingsselskapet er det i underkant av 200 ledere på hennes nivå rundt i verden. Som kvinne er hun fremdeles i mindretall som leder på dette nivået også ellers i City når en ser på andre store virksomheter.

52-åringen har stiftet familie og slått rot i England, der hun har vært siden 1989. Men selv om mye i hennes karriere har vært planmessig, var det ikke opplagt at det var London hun skulle ende i. Etter at hun avla siviløkonomeksamen på BI, var hennes første jobb i revisjon hos det som den gang het Arthur Andersen. Etter noen år ble hun sendt til NHH for å ta høyere revisoreksamen.

– Det var et krevende studium! Jeg hadde nytte av å være innstilt på å arbeide hardt, sier hun, mens hun påpeker at kunnskapen hun fikk med seg fra NHH, var solid og nyttig.

Men til tross for det fant hun seg ikke riktig til rette i revisjon da hun vendte tilbake til Arthur Andersen.

– Jeg gikk inn i et revisjonsteam da jeg kom tilbake etter å ha tatt det høyere revisorstudiet. Men om somrene, når det var stille i revisjonsbransjen, ble vi plassert i andre prosjekter i konsulentdelen av selskapet. Jeg oppdaget at jeg trivdes bedre her, og tilførte mer, forteller hun.

I 1989 søkte hun derfor jobb som programmerer ved konsernets kontor i London. Den jobben fikk hun, men i denne rollen var hun ute av komfortsonen.

– Ikke kunne jeg noe om programmering, og ikke ble jeg spesielt god heller, til tross for at vi fikk solid opplæring, ler hun.

Men som en god strateg lot hun seg ikke vippe av pinnen av det. I stedet for å fokusere på det hun ikke mestret godt, identifiserte hun hva var flink til – nemlig testing. Dernest fant hun en god kollega som var en god programmerer, og som utfylte hennes sterke sider. Sammen ble de to et sterkt team, som arbeidet mye og viste resultater.

De mange arbeidstimene betalte seg, først i økt kunnskap og kompetanse, senere i posisjon.

– Jeg hadde et uttalt mål om å bli partner i det selskapet som etter hvert ble til dagens Accenture. Det målet nådde jeg, og ble associate partner i 1998 og internasjonal partner i år 2000.

Liv Sandbæk mener en av fordelene med å være i et internasjonalt selskap av denne størrelsen er at karrierestigen er veldig transparent.

– Det er hele tiden klart hvilke mål man må nå for å komme videre, og du måles på en måte som gjør at det er mulig å vite hvor man står, og hvilke muligheter man har. Men det er ikke tvil om at veien mot toppen medfører en betydelig arbeidsinnsats, sier hun.

Kulturforskjeller

Selv etter 25 år i England er hun fremdeles norsk i hjertet og føler det er lett å se City utenfra, med de kulturforskjeller som finnes.

– Man kan være så flink man vil, men det er en ekstra utfordrende dimensjon i det å skulle jobbe i et annet land. Da jeg kom til London, var jeg vant til den norske arbeidskulturen, med kort avstand mellom ledere og medarbeidere. På kontoret i London var det derimot langt mellom partnerne og oss andre! Vi kunne knapt snakke direkte til dem, og alle saker måtte gå tjenestevei. Dessuten var det en utfordring å skulle arbeide på et annet språk, og å skulle skjønne nyansene i det britiske klassesamfunnet, minnes hun.

Igjen var det hardt arbeid som ble Liv Sandbæks svar på utfordringer på alle fronter.

– Jeg var ikke spesielt utadvendt da jeg kom til England, og måtte særlig jobbe med meg selv for å kunne takle det å holde foredrag eller stå foran store forsamlinger. I tillegg var språket en utfordring, selv om jeg var vant til å jobbe med engelsk. En av partnerne våre mente jeg umiddelbart måtte ta et kurs for å forbedre meg muntlig og bedre min engelske uttale og intonasjon.

Men det frarådet en av de andre partnerne. Han mente hun var flink nok i seg selv, og rådet henne til å holde på identiteten sin. Et av hennes ytre kjennetegn var nettopp den utenlandske aksenten, mente ham. Og slik ble det.

– Det lærte meg noe om å være autentisk og å skille seg fra de andre. Begge er viktige læringspunkt jeg har tatt med meg i min lederfilosofi, oppsummerer hun.

Kvinneandelen har økt

Forretningslivet har imidlertid endret seg i løpet av de 25 årene Liv Sandbæk har vært i utlendighet.

– Også her i England er det nå flatere strukturer og mindre avstand mellom nivåene i organisasjonen. Dessuten er organisasjonene blitt mer internasjonale, og kjønnsbalansen er blitt jevnere.

Og nettopp kvinners plass i ledelse har vært et tilbakevendende poeng for Liv Sandbæk og hennes arbeid i Accenture. Hun har etablert et eget Women Academy og er selv en mentor for kvinnelige ledere. Hun har også ledet et team som skal tilrettelegge for mangfold i konsernet, og hun arrangerer årlig International Women’s Day.

– Det utdannes mange flinke kvinner, og de er mange når de begynner i arbeidslivet. I Accenture er over halvparten av dem vi rekrutterer i dag, kvinner. Men det er et problem at for mange av dem faller av når det er tid for å starte familie. Derfor har jeg vært opptatt av å arbeide med konkrete virkemidler for å snu denne situasjonen, som bedrede svangerskapsordninger og en helhetlig plan for karriere.

Selv fikk Sandbæk barn på et tidspunkt da hun hadde en jobb høyt opp i organisasjonen.

– På en måte er det nok enklere å stifte familie når man har nådd såpass høyt som jeg hadde, for da har man i stor grad kontroll over egen tid. Men jeg tror det er viktig for alle organisasjoner å legge til rette for at gode medarbeidere klarer å kombinere familie og karriere, uansett hvor i karriereløpet de er kommet. Om både arbeidstaker og arbeidsgiver har et langsiktig perspektiv for den ansatte, er det mulig å legge til rette for at man kan jobbe mer i noen perioder, og mindre i andre, og å finne den riktige jobben for den riktige perioden. Det er en investering det er lett å regne hjem, oppsummerer hun.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS