Magma topp logo Til forsiden Econa

Maria Østerhus Lobo, leder kommunikasjon og samfunnspolitikk Econa

Mangfold = lønnsomhet, innovasjon og verdiskaping

figur

Ønsker du deg en lønnsom bedrift med god verdiskaping? Ønsker du også høy innovasjonstakt? Vel, da er det korte, men også vanskelige, svaret: Søk mangfold i alle ledd av virksomheten din. Siden sommeren 2018 har Econa lært om effektene av å ha mennesker i virksomheten som tenker ulikt. For som Walter Lippman en gang sa: «When all men think alike, no one thinks very much.» Og det gir seg utslag som alle økonomer blir glade av, nemlig økt lønnsomhet, innovasjon og verdiskaping.

Men hvordan skal man egentlig få dette til? Og hvor skal man starte? Vi i Econa valgte å starte med å se på kvinner. Ifølge COREs topplederbarometer er det kun 21 av de 200 største selskapene i Norge som har en kvinnelig administrerende direktør. Og i alle 200 toppledergruppene er det kun 22 prosent kvinner. Dette er lavt. For lavt. Blant Econas medlemmer ser vi at det er dobbelt så stor sannsynlighet for at en mann blir toppleder enn en kvinne. Fra studentundersøkelsen vår ser vi at det er langt flere kvinner som velger kvalitative enn kvantitative fag. Vi ser en overvekt av menn i stillinger med resultatansvar. Og det er en høyere andel kvinner i offentlig sektor enn i privat sektor.

Heldigvis har vi fått bekreftet gjennom en større forskningsstudie ved CORE – Senter for likestilling at det ikke står på ambisjonene. Kvinner og menn går inn i arbeidslivet med like ambisjoner. Kvinner og menn har like ambisjoner når det kommer til å bli ledere. Kvinner og menn har like ambisjoner når det kommer til lønn. Og kvinner og menn har like idealer når det kommer til ansvarsdeling i forbindelse med at de får barn.

Likevel ser vi at det er nettopp permisjon som utgjør den store karriereknekken for kvinner. For i takt med at magen vokser, blir oppgaver og ansvar sakte, men sikkert, tatt bort. Når dagen for permisjon er der, er pulten tom, ansvaret borte, og kanskje er det kommet inn en vikar. Da er det lett å legge alle tanker om jobb og karriere på hylla for en periode. Jobben er godt ivaretatt, og alt ligger til rette for måneder med kun baby og familie i fokus. Og det er bra! Permisjon er bra, og et viktig gode som sikrer at norske familier får barn. Men vi ser også at mange kvinner sakker akterut karrieremessig og lønnsmessig i permisjon. Menn opplever motsatt effekt. Menn med barn opplever noe som heter pappabonus (fatherhood premium). I de viktige og dyrebare tiårene fra man er 30 til man er 40, ser vi at menn med barn tjener mer og har en brattere karrierestige enn menn uten barn og kvinner med og uten barn. Så mens kvinner taper lønnsmessig og karrieremessig på å få barn, opplever menn en karriereløft. Hva kan årsakene til dette være? Vel, for det første tar menn kortere permisjon enn kvinner. Det betyr at det sjeldnere hentes inn i vikar i fars fravær. Stadig flere arbeidsgivere spør derfor om deler av jobben kan gjøres i permisjon. Og her ligger det en viktig nøkkel. Ved at arbeidsgiver ber mannen om deltakelse i arbeidslivet, sikres kontakten med virksomheten gjennom en kort permisjon. Mannen beholder kontakt med jobben, kundene/porteføljen eller annet arbeid i virksomheten. Dette er avgjørende for at mannen kommer tilbake til arbeidslivet og kan fortsette karrieren og lønnsøkningen, som om det ikke hadde vært noe fravær.

For å flere kvinnelige toppledere i privat næringsliv holder det ikke bare å se mot toppen. Vi må sørge for at kvinner helt fra de starter økonomistudiet, er bevisste på valgene de tar, og ikke minst konsekvensene av dem.

  • Søk lederansvar tidlig. Start gjerne i studietiden.
  • Søk deg til stillinger med resultatansvar, eller få ansvar fra linjeledelse.
  • Vær tydelig overfor arbeidsgiver om dine ambisjoner for karrieren. Ønsker du å bli leder? Spør hva som skal til.
  • Ved graviditet – tenk nøye gjennom hvordan du vil fordele permisjonen. Rokker det ved lederambisjonene dine? Hvis ikke – spør arbeidsgiver hvordan permisjonen kan brukes for å unngå at den gir en karriereknekk.
  • Vær tydelig overfor partner på hvordan du ønsker fordelingen av ansvar under og etter permisjon.
  • Husk – ulønnet permisjon kan unngås ved å ta gradert permisjon. Da holder du også kontakten med arbeidslivet og øker sjansen for en god karriere og lønnsutvikling.
  • Har du småbarn, husk at det viktigste er at dere er gode foreldre. Det er helt greit å bestille mat fra Kolonial.no, skaffe seg vaskehjelp eller bruke en robotstøvsuger for å få unna de verste hybelkaninene, hvis det er det som skal til for å sikre at balansen mellom jobb og familieliv opprettholdes.

Vi i Econa har arbeidet og arbeider langs flere akser for å belyse problemstillingen, men felles for alt arbeidet vårt har vært at vi ønsker å være konstruktive, løsningsorienterte og ikke minst tilby våre medlemmer og andre konkrete verktøy for å hjelpe ansatte og ledere over i et næringsliv med flere kvinnelige toppledere – som også betyr et næringsliv som er mer lønnsomt, mer innovativt og har høyere verdiskaping.

Har du spørsmål, kontakt oss!

 

Vil du vite mer om hvordan du blir en god leder? Les mer på econa.no/mentor


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS