Magma topp logo Til forsiden Econa

Maren Moen

Maren Moen har en mastergrad i økonomi og ledelse med spesialisering innen markedsføring fra BI i Oslo. Hun jobber i dag med innkjøp og eksport hos Norsk Medisinaldepot/Celesio.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS