Magma topp logo Til forsiden Econa

Maria Isaksson

Maria Isaksson er 1. amanuensis i interkulturell kommunikasjon/engelsk ved Handelshøyskolen BI. Hun underviser i interkulturell kommunikasjon, argumentasjon og retorikk og forsker på bedrifters visjonserklæringer.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS