Magma topp logo Til forsiden Econa

Maria Kaldhussæter Svensli

Maria Kaldhussæter Svensli, 24 år og kommer fra Ålesund – Master of Science in Business, spesialisering i International Business and Marketing ved HHB. Skriver masteroppgave om «Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål».
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS