Magma topp logo Til forsiden Econa

Mariateresa Torchia

Mariateresa Torchia er doktogradsstudent ved Universitetet i Roma, Tor Vergata. Arbeidsområdene hennes er corporate governance og styrearbeid og regnskap, med et særlig fokus på kvinner i styrer. Hun oppholdt seg 6 måneder i studieåret 2009/2010 ved Institutt for Innovasjon og Økonomisk Organisering ved Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS