Magma topp logo Til forsiden Econa

Marius Leivestad

Marius Leivestad er partner og leder for EY’s internprisingsavdeling. Han er regnes som en av Norges ledende rådgivere på området. Han tok juridisk embetseksamen ved UiO, 1999, og har siden vært ansatt i EY.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS