Magma topp logo Til forsiden Econa

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Universitet/høgskole: Senter for innovasjonsforskning, Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger Tittel på doktorgrad: Diversitet og innovasjon. Studier av relasjonen mellom diversitet og innovasjon. Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad? Jeg ønsket å ta en doktorgrad fordi arbeidet med mastergradsoppgaven tente en forskergnist i meg, en gnist som jeg ønsket å utforske videre. I arbeidet med mastergraden undersøkte jeg utenlandsk arbeidskraft i den maritime klyngen på Møre, og det var en veldig givende prosess, både i møte med respondentene, selve skriveprosessen, og diskusjonene som kom i kjølvannet. På et mer personlig plan, i tillegg til dette ønsket om videre forskning, ønsket jeg å utvikle meg selv, og jeg ønsket å arbeide med et prosjekt mer i dybden sammen med spennende forskere. Navn: Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS