Magma topp logo Til forsiden Econa

Martin Gjelsvik

Martin Gjelsvik er forskningsleder ved Rogalandsforskning. Han er siv.økfra NHH i 1973 og tok doktorgrad i strategi og ledelse samme sted i1998. Gjelsvik er også styreleder i Stavanger Fondsforvaltning AS(SkagenFondene) og Stavanger Boligbyggelag.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS