Magma topp logo Til forsiden Econa

Mats Alvesson

Mats Alvesson er professor ved Universitetet i Lund og ved University of Queensland Business School. Siste utgivelser er Interpreting Interviews, Metaphor we lead by; Understanding leadership in the real world, (med Andre Spicer), Oxford Handbook of Critical Management Studies (med Todd Bridgman og Hugh Willmott), Understanding gender and organizations (medredaktør Yvonne Billing), Reflexive methodology (med Kaj Skoldberg) og Changing organizational culture (med Stefan Sveningsson).
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS