Magma topp logo Til forsiden Econa

May Kristin Vespestad

May Kristin Vespestad er født i 1979 i Sveio (Haugesund). Hun har en bachelor i reiseliv fra Høgskolen i Harstad og mastergrad i reiseliv fra Høgskolen i Finnmark. Hun har jobbet som prosjektleder og har siden 2005 vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS