Magma topp logo Til forsiden Econa

Med eierskap til visjonen

figur-author

Vinteren 2017 gikk jeg fra å jobbe i et stort, internasjonalt selskap med over 14 000 ansatte globalt til å jobbe i en norsk oppstartsbedrift med 10 årsverk på lønningslista. Ti måneder senere er min konklusjon at flere burde gjøre det samme.

Bedre grunnlag for å vokse

Et av de mest åpenbare trekkene som skiller en oppstartsbedrift fra store, etablerte selskaper er at det er kort vei til beslutningstakerne. Det er derfor lettere å forstå de strategiske valgene og prioriteringene som tas, og gir deg bedre eierskap til målene som er satt. En flat organisasjonsstruktur betyr også at grunnleggere og ansatte jobber sammen. Fraværet av mellomledere resulterer i at du selv har gode muligheter for å vokse i stillingen du er i, og ikke minst anledning til å lære av de beste!

Multikunstnere og bratte læringskurver

Et selskap med få ansatte har ikke nødvendigvis færre oppgaver som skal løses. Teknologisjefen er også it-support og CRM ansvarlig. Han kan fortelle deg alt fra hvor mange leieforhold vi har gjennomført i Stjørdal til hvordan selskapet ble etablert, hvor mange timer det tok å bygge opp den plattformen, og hvordan maskinlæring er løsningen på vår neste store utfordring. Ingen oppgaver er for små eller for store for noen, og alle vet at de må bidra innenfor et bredere felt enn det de i utgangspunktet var ansatt til å gjøre.

Vi er fylt til randen av spesialister som allikevel er multikunstnere, noe som fører til at stillingen din er i kontinuerlig endring. Ansvaret vokser, arbeidsoppgavene endres fra dag til dag og du blir pushet til å tilegne deg ny kunnskap. Resultatet er en læringskurve langt brattere enn jeg har møtt andre steder.

Når uforutsigbarhet er bra

I en oppstartsbedrift vil det alltid være et press på å være aktuell og holde konkurrenter unna. Derfor er vi på kontinuerlig jakt etter den neste gode ideen. Selskapet er preget av en dynamisk energi som driver oss fremover, samtidig som vi innimellom må trykke på bremsen, sette en fot i bakken og revurdere det vi jobber med.

Knapphet på tid, penger og arbeidskraft gjør at vi må prioritere hardt. Denne «ustabiliteten» er mindre tilstede i store organisasjoner, der det ofte skal langt større krefter og byråkratiske prosesser til før man beslutter å endre kurs. Samtidig gjør det arbeidshverdagen mindre forutsigbar, mer spontan og ganske så spennende!

Det er fortsatt bunnlinja som teller

En oppstartsbedrift har også aksjonærer med sine forventninger, kunder som skal ivaretas, en merkevare som skal vokse, konkurrenter som bør holdes på en armlengdes avstand, digital innovasjon vi må ta inn over oss og en tjeneste som skal korrigeres, forbedres og videreutvikles.

Å ha eierskap til visjonen

Kreativitet, innovasjon og ikke minst dedikasjon er noe av det som driver en oppstartsbedrift fremover. Kulturen preges av nettopp dette. Jeg tror du skal lete lenge etter en så innovasjons- og løsningsbasert gjeng som det du finner i disse miljøene. Avslutningsvis må jeg legge til at det beste med å jobbe i en oppstartsbedrift er nærheten til produktet eller tjenesten du leverer. Å føle eierskap til selskapets visjon er ikke hverdagskost. I min situasjon betyr det å få lov til å være med på å forme morgendagens mobilitetsløsninger. Å påvirke folks vaner til det mer bærekraftige, og skape noe som forhåpentligvis kommer til å være regelen, ikke unntaket om få år. Så heller enn å spørre seg om du vil jobbe i et stort, lite, nytt eller veletablert selskap, ville jeg spurt meg selv – hva slags utfordringer har du lyst til å være med på å løse?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS