Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Med kunst som investeringsstrategi; Intervju med Anders Bjørnsen

Da Kredittilsynet ga sin velsignelse til at bildekunst og musikkinstrumenter kunne ansees som en investering på linje med tradisjonelle verdipapirer, kunne Sparebankstiftelsen DnB NOR sette pengene sine i investeringer som bringer glede både til hverdags og på sluttseddelen.

Gjennom sine to datterselskaper Dextra Musica AS og Dextra Artes AS, er Sparebankstiftelsen en betydelig kulturaktør i Norge. De forvalter flerfoldige millioner som investeres i kunst, strykeinstrumenter og i kulturproduksjon. I tradisjonell sparebank-ånd er det et uttalt mål at aktiviteten skal være samfunnsnyttig.

Derfor benyttes både norske museer, internett og ulike konsertarenaer som kanaler, for å sikre at flest mulig får glede av investerte midler. Pengene er plasserte i en stor samling av bildekunst, som vises på norske museer, en imponerende samling av musikkinstrumenter som disponeres av dyktige, norske musikere og en fotosamling som er deponert på Teknisk Museum.

Allmennyttig glede

Stiftelsen ble etablert høsten 2002, etter at Gjensidige NOR Sparebank og DnB slo seg sammen til DnB NOR. Eierandeler i bankene ble omgjort til aksjer i DnB NOR ASA, som nå er eid av Sparebankstiftelsen. I dag eier stiftelsen ca 11 prosent i storbanken, og av det overskuddet som genereres fra aksjene og andre plasseringer, kan inntil 25 prosent deles ut som gaver mens ytterligere 25 prosent kan investeres i allmennyttige formål.

Det er stiftelsens generalforsamling som beslutter hvordan overskuddet skal disponeres. I 2008 ble det delt ut 90 millioner kroner i gaver, mens finanskrisen har ført til at beløpet er noe lavere for 2009.

De allmennyttige investeringene skjer gjennom Dextra Artes og Dextra Musica, som ledes av siviløkonom Anders Bjørnsen.

- Vi har definert kunst og klassiske strykeinstrumenter som allmennyttige investeringer. Vi ser på oss selv som en kunstmesén. I motsetning til mer tradisjonell bedriftssponsing, har vi lite fokus på egenprofilering og gjenytelser. Det vi får igjen er at investeringene bringer glede til et stort publikum, samtidig som vi sitter på gode formuesobjekter, sier Bjørnsen.

Sikret Astrup-samlingen

Dextra-selskapenes første store innkjøp var samlingen av arbeidene til billedkunstneren Nikolai Astrup, som ble gjennomført høsten 2005.

Astrup-samlingen viser alle aspektene av kunstneren Nikolai Astrups virksomhet og består i dag av over tusen arbeider, med både oljemalerier, tresnitt og andre papirarbeider. En betydelig del av samlingen er barne- og ungdomstegninger. Samlingen ble kjøpt fra samler og siviløkonom, Jon Chr. Brynildsen, som møysommelig bygde den opp over tyve år, med gode råd fra kunsthistoriker og Astrup-biograf, Øystein Loge.

I dag er samlingen forvaltet av Bergen Kunstmuseum, som har inngått en langsiktig avtale med Sparebankstiftelsen om at en betydelig del av malerisamlingen til enhver tid skal stilles ut ved museet.

Deler av samlingen vil årlig bli lånt ut til Astrup-tunet i Jølster, museet som er opprettet på den lille gården hvor Astrup bodde og arbeidet.

Formidling er viktig

Og får du ikke sett de praktfulle Astrup-arbeidene i virkeligheten, kan du glede deg over å se dem på internett, sammen med de øvrige arbeidene som eies av Dextra Artes.

- Formidling er viktig for oss. Vi har bygd opp et førsteklasses nettgalleri, der du kan se bildene og få omfattende informasjon om den, sier Bjørnsen.

Norske museer er en viktig samarbeidspartner for Dextra Artes

- Vi har et meget godt samarbeid med kunstmuseene, både når det gjelder innkjøp og formidling, sier Bjørnsen. - Vårt mål er å tette hull i samlingene ved å deponere verk som mussene selv ikke har råd til å anskaffe.

Samarbeidet er viktig for begge parter. Bjørnsen påpeker at de midlene Dextra Artes bruker på kunstinnkjøp, er et betydelig tilskudd til innkjøpsbudsjettet norske, offentlige museer har til rådighet.

- Vi har også signert en viktig avtale med Nasjonalmuseet, der vi på sikt skal bidra med internasjonal kunst, som skal tas til Norge. I første omgang har vi kjøpt Andy Warhols Munch-adopsjoner. Internasjonal kunst blir et viktig satsingsområde for oss fremover.

Samling av internasjonal klasse

I løpet av tre år har Dextra Musica bygget opp en samling av verdifulle strykeinstrumenter, til å bli en av verdens fem fremste samlinger i sitt slag. Samlingen består i dag av nærmere 50 instrumenter, der halvparten av dem er i det absolutt toppsjiktet hva gjelder pris og kvalitet. Disse lånes gratis ut til norske utøvere på et høyt nivå. Den andre halvparten er nyere instrumenter som er lånt ut til Norges Musikkhøyskole og Barrat-Due Musikkinstitutt hvor lovende studenter får låne instrumentene i sin studieperiode.

Det vekker internasjonal oppsikt at de verdifulle instrumentene er i daglig bruk, og ikke bare står til utstilling. Alle som får disponere instrumenter fra Dextra Musica har forpliktet seg til å stille seg til disposisjon inntil fem dager i året for konserter eller andre aktiviteter. Flere av utøverne er da også svært aktive medspiller for utdanningsinstitusjonene, og inspirerer potensielle musikere på den måten.

- Med investeringene i instrumenter sørger vi for at mange får gleden av å spille, samtidig som mange får gleden av å oppleve klassisk musikk, sier Anders Bjørnsen.

En annen satsing er videreutvikling av instrumentmakerfaget. Dextra Musica har så langt kjøpt inn 16 strykeinstrumenter som er laget av dagens fremste instrumentmakere.

På sikt er det også et mål at instrumentsamlingen skal presenteres på internett, over samme lest som bildesamlingen.

Faller ikke i verdi

Men instrumentsamlingen har en tredje kvalitet, det rene kinderegget.

- Denne typen instrumenter har historisk vært et sikkert investeringsobjekt. Det er et svært begrenset antall instrumenter på verdensbasis, og disse er utelukkende plassert hos institusjoner eller andre eiere som har et svært langsiktig eierperspektiv. Dette er ikke objekter som blir lagt ut for salg i dårlige tider, og er dermed ikke utsatt for svingninger i samme grad som andre investeringsobjekter, sier Bjørnsen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS