Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Meget er forskjellig, men er det utenpå eller inni?

Definisjonen på en gubbe er en som har tenkt de tankene han/hun har tenkt å tenke, og som vet det som er viktig å vite. Med andre ord: et menneske som ikke har noe særlig nytt å lære, etter egen oppfatning. Som man ser, er ikke dette nødvendigvis kjønnsbestemt, selv om begrepet ofte knyttes til en mannlig stereotypi.

Når konsernledelsen i Telianor uttaler at de selv er for gubbete, presiseres det at dette først og fremst betyr at det er for få kvinner på toppen - bare én. Og alle er middelaldrende. Det understrekes at dette ikke er en karakteristikk av den enkelte leder.

Dagens Næringsliv har påpekt at toppledelsen i Hydro er for ensartet og for lite nytenkende. De er stort sett (nord)menn , og de fleste har jobbet i konsernet i opptil en halv menneskealder. Myklebust sitt svar til denne kritikken er: «Jeg vil ikke sitte her og diskutere jobben min» (sagt i et intervju på NRK). Snakk om å avsløre seg!

Saken er at når en konsernledelse henter inn en kvinne eller to for å få litt nytt blod, betyr ikke det nødvendigvis at de er interessert i å tenke nytt eller i å la andre perspektiver få plass i strategiene. Det betyr ikke nødvendigvis at de har ydmykhet og selverkjennelse nok til å ta innover seg noe som er forskjellig fra dem selv. Troen på egne vurderinger er ikke rokket («... det er ikke enkeltmenneskene som er gubbete ...»). Og da hjelper det ikke med et par kvinner rundt bordet!

Forskjellighet er en kilde til nyskaping og utvikling. Men disse prosessene kommer ikke av seg selv. Uten en genuin interesse for det som er annerledes, kan de fylle ledelsen med så mange kvinner og utlendinger de bare vil, men gubbeveldet vil rå som før.

Fra neste nummer har Magma ny redaktør (se side 110). Jeg takker lesere og skribenter for deres bidrag til å gjøre Magma til hva det har blitt. Jeg synes det er på tide med litt forskjellighet. Jeg må videre - og det må Magma også. Å være redaktør for Magma har betydd en sjanse til å få innblikk i hele verdener av forskjellige tanker. Jeg håper det av og til er slik for leserne også. Det kan man faktisk bli klokere av!

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS