Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Mektig sjef på vei ut

I skrivende stund legger jeg siste hånd på siste utgave av min første årgang av Magma. Det har vært et interessant og lærerikt år, og det er gledelig å se at viljen og kapasiteten til å levere innsiktsfulle og spennende artikler om økonomi og ledelse er stor både innenfor vårt akademiske miljø og andre steder. Derfor gleder jeg meg også til kontakten med faste og nye Magma-forfattere i året som kommer. Og sitter du med en god idé til en artikkel, enten skrevet av deg selv eller andre, så ikke nøl med å ta kontakt.

En artikkel jeg gjerne skulle ha trykt, er «the true story» om hvordan Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl har drevet sin aktivitet på toppen av norsk næringsliv i et kvart århundre -- om motivene, spillet, forbindelsene og ofrene. Hva er hemmeligheten til en mann som konsekvent har greid å vippe andre til side når det har passet ham, som har vunnet de fleste maktkamper han har gått inn i, og som lønnstaker, riktignok på relativt solid inntekt, er i stand til å bygge seg opp en personlig gigantformue etter norske forhold?

Jeg er overbevist om at det kunne blitt spennende lesning, nærmest en lærebok i hvordan en mediesky kontrollsfinks bygger sitt imperium ut fra tesen om at hensikten helliger midlet. Og om hvordan den administrative lederen av et av Norges største børsnoterte selskaper har kunnet regjere nærmest over eget styre. At han (dvs. Orkla) i sommer bevilget sin venn Kjell Inge Røkke (helt presist det Røkke-kontrollerte Norway Seafood Holding) et kjempelån på 650 millioner kroner uten i hele tatt å legge det frem for Orklas styre, virker bare rett og slett utrolig.

Men nå ser det ut som om selv en durkdreven spiller kan overlistes. De nye eierne som er på vei inn, med Christen Sveaas i spissen, er moderne kapitalister. De vil ha avkastning på sine aksjer og vil selvsagt ikke finne seg i at ledelsen holder ting hemmelig for styret. En snarvei til avkastning er alltid å foreta såkalt rendyrking av strategi, det vil i praksis si å selge unna deler av virksomheten. På den måten får man frem verdier som i mange selskaper ligger skjult. Konglomeratet Orkla er neppe noe unntak -- snarere tvert imot -- her ligger det bedre til rette enn de fleste steder for storsalg bit for bit.

Men en slik operasjon går mye greiere når Jens P. Heyerdahl er ute av sjefsstolen. Derfor passer det godt at han ved sitt egenrådige spill har gjort seg så umulig at det bare er et tidsspørsmål før han er fjernet. Her ligger det nok stoff til flere artikler.

Jeg ønsker med dette alle Magmas lesere en god jul og et godt nytt år.

figur

Redaktør

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS