Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Mer opptatt av risikostyring

Finanskrisen har fått flere norske bedrifter til å fokusere på sikringsinstrumenter. Hos GIEK har antall henvendelser økt markert, og bankene merker stor pågang fra kunder, som tidligere ikke bruke mye ressurser på å følge valuta- og rentebildet.

Når usikkerhet er størst er oppsiden ved finansiell risikostyring størst, og mange føler stor usikkerhet i kjølvannet av finanskrisen. Dette gjør at aktører på ulike arenaer konkluderer overfor Magma med at stadig flere norske bedrifter satser sterkere på mer strukturerte systemer for risikohåndtering.

Det økte fokuset merkes hos både banker og andre institusjoner som håndterer finansiell risiko.

Tar risiko når bankene trer tilbake

Hos det statlige organet GIEK, som tilbyr sikringsinstrumenter for eksportkunder gjennom garantier som muliggjør finansiering av eksportkontrakter, har de totale rammene blitt økt i 2008 og 2009. Rammene er nå betydelig mer utnyttet enn de har vært siste årene. Etter årets seks første måneder var det trukket 56,2 milliarder kroner av totalrammen. Rammeutnyttelsen første halvår i fjor var 37,8 milliarder kroner.

GIEK observerer tydelig hvordan det er vanskeligere for norske bedrifter å finansiere prosjekter.

- Verden har blitt mer risikofylt. Det er utfordringer i mange dimensjoner, men vi er opptatt av at vi skal være påregnelige, og har ikke endret vår risikoprofil i stor grad. De bedriftene vi bistår skal vite hva de kan få fra oss, uavhengig av verdenssituasjonen, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.

Hun sier det merkes tydelig at bankene har strammet inn.

- Det er viktig at bedriftene nå starter finansieringen tidlig. Det er utfordringer i mange dimensjoner, og det blir synlig at bankene tar mindre andeler av store prosjekter enn de gjorde tidligere. Det er vanskeligere å syndikere nye lån. Vi løfter større andeler nå enn vi gjorde for noen år siden, og avlaster på den måten bankene i en periode, sier hun.

I tillegg merkes det tydelig at bankene gir kortere løpetid på lånene.

- Det påvirker også bedriftenes finansieringsløsninger markert.

Generelt råder hun bedrifter til å starte planleggingen av finansieringsløsningene tidligere enn det som har vært vanlig de siste årene.

Bunnsolide kunder forsikres

Kortsiktig kredittforsikring er et viktig risikoreduserende virkemiddel for eksportbedrifter.

Selskapet GIEK Kredittforsikring AS selger kredittforsikringsløsninger med løpetid inntil to år. De merker en betydelig økt pågang etter finanskrisen.

- Ettersom norske bedrifter ofte eksporterer i euro eller dollar, har svekket kronekurs ført til behov for økte kredittgrenser i norske kroner. Vi har fått mange nye kunder i bedrifter som ikke tidligere har sett behovet for kredittforsikring. Men som en følge av finanskrisen har usikkerheten ført til at de at de ønsker en økt risikoavdekning, sier direktør Thor Høstmark Løve.

Men det er ikke bare nye bedrifter som forklarer økningen i etterspørsel etter eksportkreditt. Høstmark Løve sier at det nå forsikres kunder som tidligere ble betraktet som bunnsolide.

- Dessuten får flere krav fra bankene om å tegne kredittforsiringer for å redusere risikoen. Det er også slik at det er vanskelig å få tegnet kredittforsikring ute i markedet, og eksportkundene får ikke lengre de kredittgrensene de har behov for, oppsummerer Høstmark Løve.

Den økte usikkerheten har ført til høyere priser for denne formen for sikringsinstrument.

- Våre priser reflekterer våre kostnader for reforsikring. Generelt er premienivået blitt høyere, men det er noen markeder som trekker opp nivået. Vi har sett at prisen på reforsikring har økt med så mye som 40 prosent.

Tørster etter informasjon

Også bankene sier de i sin kundekontakt tydelig merker at den store usikkerheten har ført til at mange har et stort behov for informasjon. Analyser og rapporter leses av mange, og det er stor trafikk på nettsider.

- Det siste året har vi hatt en betydelig økning i forespørsler om presentasjoner ute blant kunder. Og det kommer mange på disse arrangementene, som tydelig er engasjert, sier Thina Margrethe Saltvedt, som er senior makro/oljeanalytiker hos Nordea Markets.

Også i DnB NOR Markets er det merkbart mer omfattende dialog med kunder som ønsker å holde seg oppdaterte.

- Det er utvilsomt større pågang etter mer markedsinformasjon fra kunder. Vi merker det kanskje særlig fra nye kunder, som ikke tidligere brukte mye tid på renter og valuta som «de faste», som har brukt denne informasjonen hele tiden, sier Morten Muggerud, som er leder for valuta, rente og råvarer hos DnB NOR Markets.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS