Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan Over Rivenes er administrerende direktør i Orkla Brands Nordic.

Robert Sjøborg er direktør for Orklas Merkevareskole

Merkevareskolen er et strategisk verktøy

Merkevareskolene i Norge er en viktig forklaring på at det faglige nivået er høyt i norske merkevarevirksomheter. Orkla var først ut med egen merkevareskole, og ser satsingen som viktig for både kompetansebygging, kulturbygging og rekruttering.

tekst: Charlotte Hartvigsen Lem . Foto: Nicolas Tourrenc

Merkevareskolen i Orkla ble opprettet i 1992, og sytten år senere går deltaker nummer 1000 ut av denne opplæringsinstitusjonen.

- Utgangspunktet for Merkevareskolen var at vi i 1992 bestod av flere merkevarebedrifter, som Lilleborg, Stabburet og Ringnes. Disse bedriftene hadde i utgangspunktet lite med hverandre å gjøre. Orkla ønsket å samle kompetansen, og ett av verktøyene man brukte for å kunne dele kunnskapen i Orkla-familien, ble Orklas Merkevareskole, sier Robert Sjøborg, som er direktør for Merkevareskolen.

Internasjonalt preg

Merkevareskolen er fremdeles et viktig strategisk verktøy i konsernet, i dag sammen med flere andre skoler, som blant annet Salgslederskolen, Produksjonslederskolen, Innkjøpslederskolen og Relasjonsskolen.

Merkevareskolen avholdes på Låven konferansesenter, som ligger på Borregaard Hovedgård ved Sarpsborg. Hit kommer deltakere fra alle Orklas virksomheter i flere land. Opprinnelig var deltakerne primært norske, men i dag kjøres hele undervisningsvirksomheten på engelsk, noe som også gjenspeiler utviklingen av Orkla, som stadig har blitt mer internasjonal.

Et kull går i ett år, fordelt på fire ukelange samlinger. Det er ansatte på marketingansvarlig nivå som er hovedmålgruppen; de fleste har vært i jobben rundt ett år når de starter på Merkevareskolen. Formelt anbefales deltakerne gjennom personalavdelingene, og det er lagt opp til at overordnede kan nominere sine kandidater.

Kandidatene gjennomgår ingen egen eksamen, men det finnes et tilbakerapporteringssystem til deltakernes overordete.

Utviklet egne guidelines

- Vi justerer stadig innholdet i Merkevareskolen. Jeg tror for eksempel ikke de som gikk på de første kullene ville kjenne igjen dagens pensum. Men vi har etter hvert funnet en kjerne som handler om å dele de Orkla-spesifikke erfaringene. Vi lærer av hverandre, og har sett hva som fungerer for våre bedrifter. Etter hvert er det også utviklet Orkla guidelines, som blant annet bygger på erfaringene fra Merkevareskolen.

I tillegg til Orkla guidelines, legges det også vekt på å utvikle andre praktiske verktøy, som benyttes i undervisningen.

Foredragsholderne er både interne og eksterne. Bedriftsinterne foredragsholdere fokuserer i stor grad på egne erfaringer og resultater, men også de eksterne snakker i størst grad om normative problemstillinger og anvendelse av teori, knyttet opp mot bedriftene i Orkla-familien.

- Vår vurdering er at dette fokuset gir oss et større bidrag, enn å hente inn foredragsholdere som snakker om generisk markedsføring, konkluderer Sjøborg.

Han understreker at det også blir et trygt rom for diskusjon av case og resultater når alle deltakere kommer fra bedrifter i samme konsern.

Det opprettes ingen formelle nettverk i etterkant av et kull på Merkevareskolen, men erfaringsmessig dannes det viktige relasjoner, der deltakerne finner gode samtalepartnere i andre selskaper.

- Tilbakemeldingen er helt klart at kjennskapet til hverandre gjør at det blir mindre barrierer mellom selskapene i konsernet. Den kontakten mellom ansatte som har like oppgaver i ulike selskaper, gjør at vi skaper et større faglig miljø enn man ville hatt i enkeltbedrifter.

Strategisk satsing

Med så stort fokus på Orkla-erfaringer, fungerer Merkevareskolen også i stor grad som en kulturbygger og et strategisk virkemiddel for å bygge opp under Orklas felles tankegods.

- Våre medarbeideres kompetanse har en avgjørende strategisk betydning. Kampen om den beste kompetansen er mye av kjernen i det vi driver med, sier Jan Ove Rivenes, som er administrerende direktør i Orkla Brands Nordic, og fortsetter:

- Mye av kompetansebyggingen skjer gjennom «on-the-job-training», men de ulike skolene våre er også svært viktige for å bygge kompetanse i Orkla Brands.

Rivenes tror Merkevareskolen blir viktig også fremover.

- En av problemstillingene som diskuteres på Merkevareskolen er hvordan vi skal bli flinkere når verden stadig går raskere. Hvordan skal vi bli raskere, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i det vi gjør? Orklas svar på det er at vi kan agere raskt fordi vi har tenkt på forhånd. Da blir en felles forståelse av hvordan vi arbeider og hvilke verdier vi har viktigere og viktigere.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS