Magma topp logo Til forsiden Econa

Mikael Rönnqvist

Mikael Rönnqvist er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Alle fire forfattere deltar i det universitetsbaserte forskningssamarbeidet Inter-university Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT). Rönnqvist har også Statoils gaveprofessorat ved NHH.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS