Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

«Mind blowing»

Vinden blåser, og barnet undrer seg: «Is it the wind moving the leaves, or is it the leaves moving the wind?» Den kloke svarer:«It's your mind blowing!»

Å fange sin samtid når man er midt inne i den, er nærmest umulig. Først i historiens etterpåklokskap klarer man å se linjene og få en viss oversikt. Likevel er de fleste organisasjoner i dag intenst opptatt av å fatte hvordan fremtiden vil bli seende ut. Kognitiv kompeksitet og evnen til å ha et åpent sinn og se sammenhenger som ikke ligger åpent i dagen, blir viktigere og viktigere i vår turbulente tid.

Vi har alle vårt eget bilde av virkeligheten inne i hodet vårt. Derfor trenger vi å forandre måten vi tenker på, for å kunne se og forstå endringene rundt oss. Vi trenger flere impulser utenfra, som kan utvide horisontene og få oss til å tenke nytt. Å se nye sammenhenger krever et åpent sinn og vilje til å endre sin virkelighetsoppfatning.

I Magma nr. 3 ble det diskutert hvordan konsulenter kan være en bremse på kreativiteten vår. De har sine faste oppskrifter som brukes i alle organisasjoner, og de blir sett på som opphøyde eksperter. Konsulentene kan være gode rådgivere, men representerer neppe nye og spenstige virkelighetsoppfatninger. Likevel er det er i konsulentselskapene pengene finnes, og unge aspirerende profesjonelle trekkes dit som fluer til fluepapir. For organisasjonene trenger hjelp, og det får de - for milliarder.

Jeg vet om andre rom, der penger nesten ikke finnes. Dette er rom hvor man virkelig får satt sin virkelighetsforståelse på prøve, der hodene utvides og tankene får flyvefart. De som søker seg dit, gjør det ikke på grunn av lønna. Og det som produseres, er kilder til tankestoff som alle kan øse av. Slike steder er for eksempel scenene for samtidsteater rundt om i landet. Aktørene er de frie scenekunstgruppene i dans og teater.

Hvis jeg var hersker, skulle mine undersåtter få fri tilgang til disse rommene, og rikelig tid til å la seg inspirere og dele nye tanker. Jeg skulle sponse frie teatergrupper i stedet for norsk toppidrett, for de kunne virkelig bidratt til verdiskapning og utvikling av den intellektuelle kapitalen. Det moderne teater på sitt beste ligger et hestehode foran i å tyde tendenser som ennå er usynlige for det store flertall.

Det er «my mind blowing»!

figurEcona er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS