Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande

Mindfullness-trening kan øke både helse og lønnsomhet

– Hadde norske sjefer lagt til rette for at kunnskapsarbeidere jobber slik forskning viser er mest hjerneeffektivt, ville bedriftene økt produktiviteten og lønnsomheten. Garantert, konkluderer mindfulness-instruktør Viggo Johansen.

figur

Jeg lærer bort verktøy som gjør at man kan samle sinnet. Og nå begynner det å gå opp for folk at dette er ferdigheter som kan trenes.

Mindfull-instruktør Viggo Johansen har erfart at mental trening har mange positive effekter. Det støttes av forskere. Foto: Privat.

Hadde norske sjefer lagt til rette for at kunnskapsarbeidere jobber slik forskning viser er mest hjerneeffektivt, ville bedriftene økt produktiviteten og lønnsomheten. Garantert, konkluderer mindfulness-instruktør Viggo Johansen.

Norsk næringsliv bobler over av små og store kunnskapsbedrifter, og mange arbeidstakere er avhengige av et klart hode. Mange norske arbeidstakere er hjerne­arbeidere. En arbeidseffektiv hjerne skaper mer verdier enn en hjerne hvor tankene hopper hit og dit og aldri greier å samle seg om det som skal produseres – det som skaper verdi.

Mindfulness

  • Utspring i Østens visdomstradisjoner og buddhisme.
  • Går minst 2 500 år tilbake i tid. Ble «oppdaget» i Vesten på 1950-tallet og promotert av blant andre Erich Fromm.
  • Opprinnelig handlet mindfulness om menneskets evne til å være oppmerksom og til stede. Det dreier seg om å trene seg opp til å få ro og et stabilt og konsentrert sinn.

figur

Når skillet mellom jobb og privatliv viskes ut, kan det forsterke tendensen mot en stadig mer fragmentert arbeidsdag og at man prøver å gjøre mange oppgaver samtidig. Det er uproduktivt, viser forskning. Foto: Telenor.

figur

Viggo Johansen har holdt på med mindfulness i over 30 år. Han mener at metodene har et litt frynsete rykte i Norge, og må ofte starte med å fortelle hva mindfulness ikke er. Foto: Viggo Johansen.

Stoisk filosofi og fem prinsipper for lykke:

  1. Hva som er innenfor og utenfor kontroll: Legg vekt på det du kan kontrollere.
  2. Suksess er å gjøre det riktige: Suksess er å leve med integritet. Spør heller om hvem du ønsker å være, enn hva du ønsker å bli.
  3. Selvdisiplin gjør deg fri: Frihet er ikke det samme som å gjøre som man vil. Skill glede fra nytelse.
  4. Døden er din venn: Hva ønsker du å tenke tilbake på? Når døden kommer nærmere, skiller man bedre mellom det som virkelig er viktig, og det som tilsynelatende er viktig.
  5. Det hele handler ikke om deg: Å gjøre noe for andre er den mest varige formen for glede. Dypest sett lever vi i et fellesskap.

Den uproduktive arbeidsdagen

Alle har opplevd det: den ukonsentrerte og uproduktive dagen. Den som forsvant til meningsløse svar på meningsløse e-poster man ikke har bedt om. Med avbrytende telefonsamtaler, uproduktive møter, samtaler i en meldingskanal og kanskje noen kommentarer i en tråd man følger i et sosialt medium. Alle forsøk på å starte på arbeidsoppgaven man faktisk får betalt for, og som genererer inntekter til bedriften, er effektivt blokkert av indre og ytre avbrytelser.

Skal vi tro rekordinteressen for Econa Østfolds webinar «Tilstedeværelse – Nøkkelen til det gode liv» med Viggo Johansen, er disse utfordringene velkjente for mange økonomer.

– For mange er arbeidsdagen ofte fragmentert, med ineffektiv bruk av tid og krefter for arbeidstakeren. Dette skaper stress, kanskje dårlig samvittighet og dårlig selvbilde, sier Viggo Johansen, som er filosof og kognitiv atferdsterapeut i tillegg til å være mindfulness-instruktør.

Verktøy som samler sinnet

Johansen har holdt på med mindfulness i over 30 år. På norsk synes han tilstedeværelse er den beste oversettelsen. Han holder foredrag, underviser og har kurs og opplæring for både bedrifter og privatpersoner.

– Det handler om mental trening, å få fokus og konsentrasjon. At man lærer seg noen teknikker slik at man ikke blir distrahert av alle forstyrrelsene enten de kommer utenfra eller innenfra. Alle moderne mennesker trenger å lære seg å håndtere dette, sier Johansen og fortsetter:

– Jeg lærer bort verktøy som gjør at man kan samle sinnet. Og nå begynner det å gå opp for folk at dette er ferdigheter som kan trenes. Det dreier seg om å kultivere sunne sinnstilstander og kvitte seg med usunne.

Oljefondet vil øke ansattes tilstedeværelse

Mindfulness har muligens frynsete rykte, særlig i Norge, mener Johansen. I andre land og gradvis også i Norge er mindfulness akseptert som et verktøy som gir resultater. Når du for eksempel pakker ut en nykjøpt Apple Watch og setter den på hånden, får du automatisk jevnlig beskjed om å konsentrere deg om pusten din gjennom appen «Pust», med beskjeden «sitt i ro og fokuser på pusten din». Dette er i praksis grunnøvelsen i mindfulness.

Et annet eksempel er den populære Netflix-serien «Headspace», som handler om mindfulness.

Et tredje eksempel, og dette har en bunnlinjeeffekt for hele Norges befolkning, finner vi hos Oljefondet, som nylige ansatte idrettspsykolog Anders Meland. Han skal hjelpe de ansatte til å bli mer produktive, blant annet ved å lære dem om pusteøvelser og oppmerksomhetstrening. Målet er å øke avkastningen.

Ikke folk, men hjerner

– Om en leder i en kunnskapsbedrift ser på sine ansatte som hundre hjerner i stedet for hundre personer, ville man lagt til rette for at hodene får jobbe på den måten hjerneforskningen viser er mest produktiv. Det betyr blant annet at man gjør én oppgave om gangen i stedet for å drive multitasking. Videre skal det regelmessig, cirka hver time, være obligatoriske pauser. Det ville garantert økt produktiviteten og lønnsomheten, sier Johansen.

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med, og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll, og så vende oppmerksomheten og kreftene våre mot de elementene i livet som vi faktisk kan påvirke. Mindfulness-trening fører til økt indre ro og en sterkere bevissthet om egne tanke- og følelses­mønstre. På sikt lærer vi gjennom denne treningen å akseptere ting slik de er, og å gi slipp på alt vi ikke får gjort noe med. Dette gir en dyp indre ro og samtidig et mer fleksibelt og konsentrert sinn.

Gjennom mindfulness kan man bli flinkere til å både beherske seg og styre seg selv, beskriver Johansen

– Mange bruker mye energi på tankespinn. Noen er preget av dårlig selvtillit og tynges ned av sitt magma2102_fagdel_img_22.jpg(tenkte) selvbilde. Andre sliter med stress. Med uproduktive arbeidsdager havner man fort i en negativ spiral der det at det blir lite gjort i dag, kommer på toppen av morgendagens gjøremål. Det øker stresset ytterligere.

Med mindfulness kan man lære seg ferdigheter som løser disse utfordringene, men instruktøren understreker at det ikke er noen kvikkfiks. Man må trene på å holde på oppmerksomheten og bruke mindfulness-øvelser hver dag. Først etter noen uker vil man merke at man er mer fokusert.

– Det er ikke vanlig å sette av tid til å drive med mental trening, å trene hjernen. Det burde man, for mindfulness gjør at man møter hver dag med en skarphet, en klarhet. Det handler ikke om selve tankene, men om å ha en klarhet i forhold til dem, sier Johansen.

Han mener at alle har en mental kjerne, på samme måte som vi har en fysisk kjerne og kjernemuskulatur.

– Sinnets kjerne er konsentrasjon, evnen til å holde vedvarende fokus. Tilstedeværelse, evnen til å se helheten og evnen til å refokusere, sier Johansen.

Forsker på effekten i Telenor

Johansen forteller at de fleste bedrifter ønsker et inspirerende foredrag som varer to–tre timer der de ansatte får noen verktøy for å håndtere stress. Enkelte bedrifter ønsker åtteukerskurs med økter á 90 minutter. Et av dem var Telenors datterselskap, Telenor Global Services. Effekten dette kurset hadde på deltakerne, ble også studert av forskere på Handelshøyskolen BI.

– Jeg må ofte bruke litt tid i starten på å fortelle hva mindfulness ikke er, før jeg kan gå inn på hva det er. Hos Telenor var ingeniørene mest skeptiske i starten, men da de skjønte hva mindfulness faktisk er, og så resultatene, omfavnet de teknikkene, forteller Johansen.

– Moderne organisasjons- og ledelsesfilosofi/-psyko­logi har i stor grad oversett å skape en systematisk utdanningsprosess når det gjelder selvledelse. Ledere (og ansatte) er stort sett overlatt til seg selv for å finne ut av hvordan de skal håndtere og transformere de sterke kreftene som kommer til uttrykk som følelser og emosjoner, tanker og overbevisninger, og kroppslige fornemmelser. Det at man ikke lærer dette på skolen, er politisk unnasluntring, avslutter mindfulness-coachen.

Kostnaden ved dette kan sees direkte hos ledere og ansatte som gis stort ansvar og mange arbeidsopp­gaver, men få verktøy for å håndtere det presset som de nødvendigvis vil møte. Dette fører ofte til fragmentert og ufokusert arbeid, og ineffektiv bruk av tid og krefter. De klarer ikke å tilpasse seg omgivelser i konstant endring. På samme måte som de trenger verktøy for å håndtere de ytre omgivelsene, trenger de verktøy for å håndtere de indre omgivelsene. Effektivitet begynner på innsiden. Som organisasjonsfilosof Peter Drucker sier: Du kan ikke lede andre, med mindre du kan lede deg selv først.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS