Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Misforstått mafiøsitet som mål?

Jeg kan sikkert beskyldes for ikke å være moderne, men tar likevel sjansen på å lufte en irritasjon jeg har følt sterkere og sterkere i det siste. Og det skyldes noe så banalt som et enkelt ord, nemlignettverk.

Du kan ikke delta på et normalt jobbrelatert kurs uten å høre det; på minst annethvert møte snakkes det om det ­ ja, du kan knapt nok delta i en samtale rundt lunsjbordet uten at en eller annen oppfordrer til å bygge nettverk. Uten nettverk er det vanskelig å få ting til, uten nettverk blir du stående på stedet hvil; du kan like godt melde deg inn i Taperforeningen med det samme. Ekstra håpløst er det visstnok å være kvinne uten nettverk.

Det som forundrer meg, er at dette sies uten blygsel. Jeg har ennå ikke opplevd at noen har slått blikket ned etter å ha kommet med slike tanker. Tvert imot lanseres evangeliet om nettverkets fortreffelighet med den største naturlighet, og ikke sjelden med en mine som signaliserer at man allerede har funnet sin plass i den dannede og vinnende krets.

Selv tenker jeg på frimurerlosjen, det gamle Øst-Europa, mafiaen, Kina og Gutteklubben Grei hver gang jeg hører ordet nettverk. Jeg kjenner gufset fra de lukkede rom, der privilegier byttes og beslutninger fattes uten innsyn fra andre enn dem som befinner seg i nettverket.

Forbindelser er vi også velkjent med i Norge, både under det gamle embetsmannsveldet og i ettpartistaten. I den moderne blandingsøkonomien med enorme overføringer mellom offentlig og privat sektor har de ikke fått mindre betydning. Men er det av den grunn naturlig å opphøye denne type tvilsomme kontakter til ukritisk ideologi?

Jeg mener selvfølgelig ikke at det er galt å kjenne noen. Tvert imot. Og det følger automatisk av å det være aktiv innenfor et felt at du gradvis får flere kontakter, som i neste omgang gjør det enda lettere å operere innenfor feltet. Dette er helt normalt.

Men det bør ikke bli normalt at du skal bruke en stor del av energien din på å bli kjent med folk, ikke fordi du liker dem, men fordi det lønner seg ­ fordi du i neste runde kan tjene på å ha dem i nettverket ditt. Det er et sosialt liv jeg i hvert fall vil betakke meg for. I kunnskapssamfunnet skulle vi jo nettopp greie oss på egne bein. Derfor er det et paradoks hvis det er de gammeldagse forbindelsene som fortsatt skal råde.

figur

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS