Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Mitt eget Econa

For noen uker siden lanserte vi nettsamfunnet Mitt Econa, et produkt vi har jobbet lenge med, og som vi er stolte av å tilby medlemmene. Du kan selv være med på å øke verdien av Mitt Econa, og jo flere som bruker nettsamfunnet og samtykker i å være synlig med sin profil, jo større blir nytteverdien. Da kan du bruke Mitt Econa som det tjenesten er ment å være – en nettverksbygger og et nyttig verktøy hvor du får skreddersydd informasjon til dine interesser og fagområder.

Mitt Econa ble lansert den 17. november, samtidig med årets lønnsstatistikk. Og den som har tatt en titt på statistikken, kan glede seg over at Econas medlemmer igjen er blant lønnsvinnerne.

Ansatte med høyere økonomisk utdanning hadde en langt høyere lønnsvekst enn andre utdanningsgrupper. I privat sektor var lønnsøkningen på over sju prosent fra 2010 til 2011. I offentlig sektor var den litt lavere, 5,3 prosent. Lønnsøkningen for våre medlemmer er også høyere i år enn den var i fjor. Gjennomsnittlig lønnsøkning de siste ti år har vært på seks prosent, både i privat og offentlig sektor, to prosent høyere enn den generelle lønnsøkningen. Det er innen shipping vi finner de høyeste lønningene, godt etterfulgt av bransjene eiendomsforvaltning og formidling.

Årsaken til at våre medlemmer lenge har vært på lønnstoppen, er trolig et godt marked kombinert med at 70 prosent av våre medlemmer sitter i ledende posisjoner. Det er også godt å se at høyere økonomisk utdanning lønner seg, noe som gir seg utslag både i lønn og engasjement. Dette ser vi blant annet i det store engasjementet medlemmene legger i foreningens komiteer, utvalg og nettverk, som du kan lese mer om på Mitt Econa. Mange sitter tett på beslutningene, har et stort ansvar og motiveres av å bidra og skape verdier, noe som kan være forklaringen på at de fleste medlemmene jobber svært mye.

Andelen som jobber utover ordinær arbeidstid, har holdt seg høy og stabil fra 2005 og frem til i dag. I privat sektor svarer 70 prosent at de jobber mer enn normal arbeidstid, 13 prosent jobber over 50 timer i uken. En liten andel oppgir at de jobber deltid, og kun én prosent jobber under 30 timer i uken. I offentlig sektor holder de seg innenfor normal arbeidstid, men også her er deltidsprosenten lav, to prosent jobber under 30 timer i uken.

Mulighetene for å tilrettelegge for en fleksibel arbeidsdag kan også være noe av årsaken til at så mange jobber lenger enn normalarbeidsdagen. I tillegg skal det ikke undervurderes at lønn etter prestasjoner også er en medvirkende årsak til at mange velger å jobbe mye.

Vi i Econa jobber med mange spennende prosjekter som skal øke innsikten i våre medlemmers holdninger til jobb og karriere. Vi ønsker å vise medlemmenes faglige bredde og rolle i samfunnsdebatten samt gi dem som er under utdanning, faglig veiledning slik at de foretar de riktige valgene. Følg med, og diskuter gjerne aktuelle temaer på Econas blogg og Mitt Econa. Foreningens styrke ligger i medlemmenes sterke engasjement.

Bolstad_Tom8_dyp_SH_fmtBolstad_Tom8_dyp_SH_fmtTomBolstad_signatur_fmtTomBolstad_signatur_fmt


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS