Magma topp logo Til forsiden Econa

Irina Lee skriver for Magma som frilansjournalist.

Mobil sivil√łkonom

David Sagen (31) var godt i gang med å etablere en karriere som siviløkonom i Norge før en backpackertur til Guatemala endret alt. Nå bruker han norsk mobilteknologi for å hjelpe ungdom i Latin-Amerika.

David Sagen møter oss i bitende kaldt boblejakkevær. 31-åringen smiler i kulden. Han kan snart glede seg over å være på varmere breddegrader.

– Jeg drar straks til Brasil for å få med meg karnevalet, forklarer han.

Etterpå går ferden videre til Guatemala, som har vært Sagens hjemland det det siste året. Spørsmålet er hvordan en siviløkonom fra Vestby i Akershus endte opp i Guatemala City, en av verdens farligste byer. Det skal vi komme tilbake til.

Vendepunktet

I 2006 var David Sagen ferdigutdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Etter studiene var han blant de heldige, han fikk en traineestilling i Posten Norge. Deretter fortsatte han som strategirådgiver i samme selskap, hvor han jobbet med innovasjon og utvikling av produkter og tjenester.

– Da Posten lanserte Digipost i 2011, hadde jeg ansvar for sosiale medier. Det ble en formidabel utfordring! Det er jo gjerne de mest engasjerte menneskene som deltar i slike diskusjoner. Vår oppgave var å få kritikerne til å bli nøytrale – eller aller helst positive – til det nye tilbudet, forteller Sagen.

Lanseringen av Digipost ble en suksess, og Sagen var egentlig kommet et godt stykke opp på karrierestigen som siviløkonom. Men en fem måneder lang backpackertur til Latin-Amerika i 2010 skulle få uante følger.

– Etter den turen fant jeg meg aldri helt til rette igjen i Posten. I løpet av reisen hadde jeg opplevd så mye, sett så mye fattigdom og truffet så mange skjebner at jeg ville jobbe med noe som var mer meningsfylt for meg, sier Sagen.

Drømmen var å jobbe i skjæringspunktet mellom frivillighet og privat sektor, innen det som gjerne kalles sosialt entreprenørskap. Dermed begynte Sagen å lete etter alle mulige typer jobber i Latin-Amerika hvor han kunne få utnyttet sin kompetanse som siviløkonom og samtidig kunne få utløp for sitt sosiale engasjement.

I løpet av jobbjakten kom han i kontakt med det norske telekomselskapet Eurobate, som jobber med mobile innholdstjenester. Selskapet var tidlig ute med masseutsendelse av SMS-er til ulike kundegrupper, blant annet til bruk i reklame. I 2008 innledet Eurobate et samarbeid med Fredskorpset, som er en statlig finansiert organisasjon som har som formål å utveksle arbeidstakere mellom Norge og utviklingsland. Sagen søkte om å få være med i programmet, og fikk napp.

– I februar i fjor dro jeg tilbake til Guatemala, som prosjektleder for Eurobates engasjement i Sentral-Amerika. Det var en stilling som ikke hadde eksistert tidligere, så vi startet helt på scratch, sier Sagen.

Formålet med å prosjektet var ikke å tjene penger, men å skape en sosial effekt blant ungdom ved hjelp av norsk mobilteknologi. I et land der alle har mobiltelefon, var det åpenbart at masseutsendelser av SMS-meldinger kunne være et effektivt virkemiddel. Det gjaldt bare å finne ut hvordan denne teknologien skulle utnyttes på best mulig måte.

– Mobilen er helt ideell til intim kommunikasjon. Den er veldig privat, og brukeren kan motta og sende informasjon uten at andre trenger å bry seg, påpeker Sagen.

Mobil mot mobbing

I tett samarbeid med Eurobates lokale samarbeidspartner, Estrategias Móviles, utarbeidet Sagen to konkrete prosjekter rettet mot ungdom. Det ene prosjektet hadde som mål å forebygge mobbing.

– Mobbekulturen i Guatemala er langt mer ekstrem enn her hjemme. For det første er en fleipete tone en viktig del av kulturen. Denne sjargongen kan lett tippe over i mobbing. Dessuten er det mange unge som drar mobbingen altfor langt. Det kan være snakk om ungdom som utsetter hverandre for grov vold, og til og med drap. Mange mobbeofre begår også selvmord, sier Sagen.

De ideelle organisasjonene ECPAT og Plan International deltok også i prosjektet, sammen med fem lokale ungdommer i alderen 16–18 år. Sammen utarbeidet de en holdningskampanje mot mobbing som ble utformet i 70 ulike tekstmeldinger. I meldingene sto det for eksempel: «Mobbing er mer enn det å slå. Det er også å fornærme noen ved bruk av ord.» Eller: «Hvis du opplever mobbing, snakk med en voksen. Det er ikke å sladre, men å be om hjelp. Du klarer ikke å stoppe mobberne alene.»

– Hvis vi skulle snakke med ungdomer, visste vi at vi måtte kunne snakke som dem. Derfor var det avgjørende at vi hadde ungdommer med i prosjektet. De formulerte ordlyden i alle meldingene, sier Sagen.

Tekstmeldingene ble sendt ut hver dag i ti uker til en gruppe på 500 ungdommer. I etterkant ble samtlige mottakere kontaktet for å måle effekten av og evaluere prosjektet.

– Vi var veldig fornøyd med resultatene. Det viste seg at kunnskapsnivået om mobbing hadde økt betydelig som følge av kampanjen vår. Ungdommene lærte også at det var mulig å oppnå respekt uten å bruke trusler eller vold, sier Sagen.

Myter og tabuer

Det andre prosjektet fokuserte på seksualopplysning, og inkluderte 1300 ungdommer over hele landet.

– I et land der halve befolkningen er 30 år eller yngre, er seksualopplysning ekstremt viktig. Alt som har med sex å gjøre, er fortsatt tabu i Guatemala, og det er mange myter knyttet til seksualitet. Kunnskap om prevensjon er heller ikke alltid til stede, noe som resulterer i mange uønskede graviditeter, også blant barn helt ned i 11-årsalderen, sier Sagen.

Masseutsendingene av tekstmeldinger skulle bidra til å gi ungdommene kunnskap og samtidig involvere dem i debatten. En melding kunne lyde slik: «Mange tror at hiv smitter via myggstikk. Hvilke andre seksuelle myter kjenner du til?». Eller: «I Guatemala er det 40 000 uønskede graviditeter i året. Hva kan vi gjøre for å forhindre det?»

– Vi la inn en applikasjon i programmet, slik at svarene som kom inn, ble lagt ut i realtime på Facebook-siden vår. Selv om avsenderne var anonymisert, ga det et unikt innblikk i hva ungdommene selv tenkte. Samtidig fikk utenforstående mulighet til å følge denne debatten, selv om de ikke selv deltok i prosjektet, sier Sagen.

Opplysningen rettet mot seksualopplysning ble gjennomført i samarbeid med UNICEFs lokale ungdomsorganisasjon, Pazjoven. Deres ansatte styrte Facebook-siden og sørget for at ungdommene fikk svar på det de lurte på. De bidro også til å oppklare myter og misforståelser.

– At vi klarte å skape denne interaktive kombinasjonen mellom masseutsendelser av SMS-er og sosiale medier, er aldri blitt gjort tidligere. Det var faktisk en liten verdensnyhet, sier Sagen fornøyd.

Reiser tilbake

Etter ti måneder var hans tid som fredskorpsutsending over, og julen feiret han i gamlelandet Norge. Nå vender Sagen tilbake til Guatemala som selvstendig konsulent. Drømmen er å bruke erfaringene fra 2012 i en stilling i grenselandet mellom frivillighet og private aktører.

– Stadig flere selskaper er opptatt av samfunnsansvar og CSR. I stedet for bare å gi penger til et godt formål, vil jeg utfordre norske selskaper til å dele av sin kjernekompetanse, og på den måten gi noe videre til andre.

Sagens erfaringer fra Guatemala glir rett inn i den pågående bistandsdebatten.

– Det finnes så mange andre måter å drive veldedighet på enn bare ved å gi penger. I dag er det altfor lite samarbeid mellom privat og ideell sektor. De hører til dels til hver sine politiske fløyer, og representerer i mange tilfeller rake motsetninger. Slik trenger det ikke å være, sier Sagen.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS