Magma topp logo Til forsiden Econa

Monica Hurley

Monica Hurley er HR and Finance Assistant ved Independent Living Centre WA Inc. Perth, Australia. Har en bachelorgrad i Arbeids og Organisasjons Psykologi fra Universitetet i Bergen
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS