Magma topp logo Til forsiden Econa

Monica Rolfsen

Monica Rolfsen er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Hun har publisert og forsket innenfor områdene teamorganisering, lean produksjon, fagforeningsarbeid og trender i organisasjoner de 20 siste årene. Hun leder i dag forskningsprosjektet «Lean operations» i BIA-området finansert av Norges forskningsråd.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS